Ποια είναι τα άμεσα οφέλη της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για τους ντόπιους παραγωγούς; – How does CAP benefit local farmers directly?

Ποια είναι τα άμεσα οφέλη της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για τους ντόπιους παραγωγούς; Η ΚΑΠ διαμορφώνεται Ευρωπαϊκά, λαμβάνοντας ωστόσο σοβαρά υπόψιν τις ανάγκες του γεωργοκτηνοτροφικού τομέα κάθε χώρας. Τα άμεσα οφέλη …

H Κοινή Αγροτική Πολιτική ρυθμίζει τις εισαγωγές γεωργικών προϊόντων-Does CAP regulate importation of farming goods?

H Κοινή Αγροτική Πολιτική ρυθμίζει τις εισαγωγές γεωργικών προϊόντων; Ρόλος της Κοινής Αγροτικής πολιτικής δεν είναι να ρυθμίσει άμεσα τις εισαγωγές γεωργικών προϊόντων από Τρίτες χώρες (χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης). …

Υπάρχουν χρηματοδοτικά προγράμματα που αφορούν την Κοινή Αγροτική Παραγωγή και μπορεί κάποιος/κάποια να ενταχθεί σε αυτά αυτή την περίοδο στην Κύπρο;-Are there any funding schemes one can take advantage of now in Cyprus?

Υπάρχουν χρηματοδοτικά προγράμματα που αφορούν την Κοινή Αγροτική Παραγωγή και μπορεί κάποιος/κάποια να ενταχθεί σε αυτά αυτή την περίοδο στην Κύπρο; Επί του παρόντος στην Κύπρο είναι ανοιχτά για αιτήσεις είναι …

Σε τι αναφέρονται τα Οικολογικά Σχήματα (Eco-Schemes) της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής;-What are Eco-Schemes ?

Σε τι αναφέρονται τα Οικολογικά Σχήματα (Eco-Schemes) της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής; Τα οικολογικά σχήματα είναι μορφή άμεσων ενισχύσεων για  φιλική προς το περιβάλλον γεωργία και έχουν ενταχθεί στη νέα ΚΑΠ 2023-2027. …

Ποιοι είναι οι στόχοι της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής; – What are the objectives of CAP?

Οι κυριότεροι στόχοι της σημερινής Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) όπως έχει διαμορφωθεί μέσα από τις δεκαετίες ύπαρξής της είναι: Η διασφάλιση  οικονομικά προσιτών, ασφαλών και υψηλής ποιότητας τροφίμων  για τους πολίτες …

Πως στηρίζει τους νέους αγρότες η Κοινή Αγροτική Πολιτική;-How does the CAP support young farmers?

Πως στηρίζει τους νέους αγρότες η Κοινή Αγροτική Πολιτική; Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και η Κύπρος αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού. Συγκεκριμένα, μόνο το 11% των αγροτικών εκμεταλλεύσεων διοικείται …

Ποιος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στην Κύπρο; -Who is responsible in Cyprus to implement the CAP?

Ποιος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στην Κύπρο; Κύριοι υπεύθυνοι για την εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στην Κύπρο είναι το Υπ. Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος …

Πότε θα δημοσιευθεί η νέα ΚΑΠ και πώς θα συνδεθεί με την ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία; When will the new CAP be published and how will it be affiliated to the European Green Deal?-When will the new CAP be published and how will it be affiliated to the European Green Deal?

Πότε θα δημοσιευθεί η νέα ΚΑΠ και πώς θα συνδεθεί με την ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία; When will the new CAP be published and how will it be affiliated to the European …

Πώς η ΚAΠ ωφελεί όλους τους πολίτες και όχι μόνο τους αγρότες; – How does the CAP benefit all citizens and not only farmers?

Πώς η ΚAΠ ωφελεί όλους τους πολίτες και όχι μόνο τους αγρότες;    Εκτός από την άμεση ενίσχυση των γεωργοκτηνοτρόφων στην ΚΑΠ υπάρχουν μέτρα για τις αγορές και το εμπόριο των …

Α.Κυπριανού: «Από το 2004 μέχρι σήμερα διατέθηκαν €1.86 δις μέσω της ΚΑΠ»

Συνέντευξη με τον νέο Επίτροπο Αγροτικών Πληρωμών Ανδρέα Κυπριανού Με τον στόχο ο Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών «ΚΟΑΠ», να καταστεί ένας από τους πιο σύγχρονους και αποτελεσματικούς στην Ευρώπη, ο νέος Επίτροπος …