Συζήτηση με τον Βασίλη Κυπριανού, ιδιοκτήτη της βιολογικής φάρμας RIVERLAND

Συζήτηση με τον Βασίλη Κυπριανού, ιδιοκτήτη της βιολογικής φάρμας RIVERLAND Το μυστικό της επιτυχίας είναι να έχεις πάθος για αυτό που κάνεις Με αφορμή την εκπαιδευτική επίσκεψη που πραγματοποίησε η εκστρατεία …

Ποιες είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής;

Ποιες είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής; Χωρίς καμία αμφιβολία, με την εισαγωγή των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων και των οικολογικών σχημάτων στην ΚΑΠ γίνεται μία προσπάθεια ώστε να αντισταθμιστούν οι …

Ποια είναι τα άμεσα οφέλη της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για τους ντόπιους παραγωγούς; – How does CAP benefit local farmers directly?

Ποια είναι τα άμεσα οφέλη της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για τους ντόπιους παραγωγούς; Η ΚΑΠ διαμορφώνεται Ευρωπαϊκά, λαμβάνοντας ωστόσο σοβαρά υπόψιν τις ανάγκες του γεωργοκτηνοτροφικού τομέα κάθε χώρας. Τα άμεσα οφέλη …

H Κοινή Αγροτική Πολιτική ρυθμίζει τις εισαγωγές γεωργικών προϊόντων-Does CAP regulate importation of farming goods?

H Κοινή Αγροτική Πολιτική ρυθμίζει τις εισαγωγές γεωργικών προϊόντων; Ρόλος της Κοινής Αγροτικής πολιτικής δεν είναι να ρυθμίσει άμεσα τις εισαγωγές γεωργικών προϊόντων από Τρίτες χώρες (χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης). …

Υπάρχουν χρηματοδοτικά προγράμματα που αφορούν την Κοινή Αγροτική Παραγωγή και μπορεί κάποιος/κάποια να ενταχθεί σε αυτά αυτή την περίοδο στην Κύπρο;-Are there any funding schemes one can take advantage of now in Cyprus?

Υπάρχουν χρηματοδοτικά προγράμματα που αφορούν την Κοινή Αγροτική Παραγωγή και μπορεί κάποιος/κάποια να ενταχθεί σε αυτά αυτή την περίοδο στην Κύπρο; Επί του παρόντος στην Κύπρο είναι ανοιχτά για αιτήσεις είναι …

Σε τι αναφέρονται τα Οικολογικά Σχήματα (Eco-Schemes) της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής;-What are Eco-Schemes ?

Σε τι αναφέρονται τα Οικολογικά Σχήματα (Eco-Schemes) της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής; Τα οικολογικά σχήματα είναι μορφή άμεσων ενισχύσεων για  φιλική προς το περιβάλλον γεωργία και έχουν ενταχθεί στη νέα ΚΑΠ 2023-2027. …

Ποιοι είναι οι στόχοι της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής; – What are the objectives of CAP?

Οι κυριότεροι στόχοι της σημερινής Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) όπως έχει διαμορφωθεί μέσα από τις δεκαετίες ύπαρξής της είναι: Η διασφάλιση  οικονομικά προσιτών, ασφαλών και υψηλής ποιότητας τροφίμων  για τους πολίτες …

Πως στηρίζει τους νέους αγρότες η Κοινή Αγροτική Πολιτική;-How does the CAP support young farmers?

Πως στηρίζει τους νέους αγρότες η Κοινή Αγροτική Πολιτική; Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και η Κύπρος αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού. Συγκεκριμένα, μόνο το 11% των αγροτικών εκμεταλλεύσεων διοικείται …

Ποιος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στην Κύπρο; -Who is responsible in Cyprus to implement the CAP?

Ποιος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στην Κύπρο; Κύριοι υπεύθυνοι για την εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στην Κύπρο είναι το Υπ. Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος …

Πότε θα δημοσιευθεί η νέα ΚΑΠ και πώς θα συνδεθεί με την ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία; When will the new CAP be published and how will it be affiliated to the European Green Deal?-When will the new CAP be published and how will it be affiliated to the European Green Deal?

Πότε θα δημοσιευθεί η νέα ΚΑΠ και πώς θα συνδεθεί με την ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία; When will the new CAP be published and how will it be affiliated to the European …

capportal