Job Archives

Full Time
Limassol
Posted 3 weeks ago

Η Δωδώνη (Κύπρου), η υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής τυροκομικών προιόντων με έδρα τον Ύψωνα - Λεμεσός, θυγατρική εταιρία της Δωδώνης-Ελλάδος, μέσα στα πλαίσια του αναπτυξιακού της προγράμματος, ζητά να προσλάβει υπεύθυνο άτομο για τη θέση του/της Λειτουργού Χημείου.

Ωράριο:

 • Πρωινή/Απογευματινή Βάρδια
 • Δευτέρα - Παρασκευή
 • Κυριακή (1 φορά ανα δύο εβδομάδες)

Καθήκοντα:

 • Διεξαγωγή αναλύσεων α' υλών, ενδιάμεσων και τελικών προιόντων.
 • Καταγραφή αποτελεσμάτων και ετοιμασία report με βάση τα αποτελέσματα των αναλύσεων.
 • Προετοιμασία τριβλύων, χημικού και μικροβιολογικού εξοπλισμού.
 • Λήψη δειγμάτων/ για ανάλυση βάση προγράμματος.
 • Δειγματοληψία και αξιολόγηση πρώτων υλών.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν από τον Άμεσο Προιστάμενο του.

Προσόντα:

 • Πτυχίο Γεωπονικών Επιστημών (Τεχονολογίας Τροφίμων) ή
 • Πτυχίο Βιολογίας ή
 • Πτυχίο Χημείας
 • Εργατικότητα, αξιοπιστία, συνέπεια επαγγελματισμός
 • Προυπηρεσία σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Προσφέρεται:

 • Ελκυστικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων
 • 13ος μισθός
 • Ταμείο Προνοίας
 • Οδοιπορικά

Για αιτήσεις πρόσληψης ή για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεστε στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού στο τηλέφωνο 25277999 ή στο email [email protected]

Η Δωδώνη (Κύπρου), η υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής τυροκομικών προιόντων με έδρα τον Ύψωνα – Λεμεσός, θυγατ...

Η εταιρία Refelia Trading Ltd στα πλαίσια ανάπτυξης καινοτόμων προιόντων και δραστηριότητων ζητά να προσλάβει προσοντούχο προσωπικό.

Καθήκοντα:

 • Ενημέρωση, παρουσίαση, επεξήγηση προιόντων της εταιρίας σε νέους και υφιστάμενους πελάτες.
 • Επικοινωνία με επιστημονικά τμήματα εταιρειών εξωτερικού που συνεργάζεται η εταιρία.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Σπουδές ή τελειόφοιτος/η Γεωπονική ή Βιοτεχνολογία ή Επιστήμη Τροφίμων ή συναφή κλάδου
 • Ευχάριστη προσωπικότητα
 • Επαγγελματική συμπεριφορά
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Ικανότητα ενημέρωσης και εξυπηρέτησης νέων και υφιστάμενων πελατών.
 • Προηγούμενη εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Προσφέρονται:

 • Πλήρης απασχόληση
 • Σταθερός μηνιαίος μισθός
 • Bonus επίτευξης στόχων
 • Παροχή εκπαίδευσης και καθοδήγησης
 • Ευκαιρίες, προοπτικές και εξέλιξη σε σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

Αποστολή βιογραφικών μέχρι 11 Ιουλίου 2024 στο email: [email protected]

Η εταιρία Refelia Trading Ltd στα πλαίσια ανάπτυξης καινοτόμων προιόντων και δραστηριότητων ζητά να προσλάβει προσον...

Full Time
Famagusta, Larnaca, Limassol, Nicosia, Paphos
Posted 3 weeks ago

Dairy Line, an Italian Company with long and consolidated experience in ruminant nutrition, is looking for: graduates in agricultural science, animal husbandry, and veterinary medicine for sales and monitoring activities to be carried out in dairy farms in Cyprus.

The candidate must have the following requirements:

 • Fluent in English and Greek,
 • Degree in agricultural science, animal husbandry, and veterinary medicine.
 • Great aptitude for working under pressure, high dynamism, resourcefulness, flexibility and adaptability.
 • Excellent communication and interpersonal skills.
 • Car owner.

Please submit your English CV to [email protected]

Dairy Line, an Italian Company with long and consolidated experience in ruminant nutrition, is looking for: graduates in agricultural science, animal husbandry, and veterinary medicine for sales and m...

Posted 3 weeks ago

Το ξενοδοχείο Kissos αναζητά Κυπουρό για πλήρη μόνιμη απασχόληση στην Πάφο.

Καθήκοντα:

 • Φύτεμα, πότισμα και περιποίηση φυτών
 • Κλάδεμα δέντρων, θάμνων, κούρεμα και πότισμα γρασιδιού
 • Χρήση γεωργικών εργαλείων και λιπασμάτων

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Γνώση Ελληνικής γλώσσας
 • Εμπειρία σε παρόμοια θέση
 • Δίπλωμα οδήγησης

Το ξενοδοχείο Kissos αναζητά Κυπουρό για πλήρη μόνιμη απασχόληση στην Πάφο. Καθήκοντα: Απαιτούμενα Προσόντα:

Κηπουρός (Gardener) για περιποίηση κήπων σε ιδιωτικές κατοικίες που διαχειρίζεται η εταιρία B&I PROPERTY MANAGEMENT LTD.

Περιγραφή εργασίας:

 • Φύτεμα, πότισμα και περιποίηση φυτών
 • Κλάδεμα δέντρων και θάμνων, κούρεμα και πότισμα γκαζόν
 • Χρήση γεωργικών εργαλείων και λιπασμάτων

Απαραίτητα προσόντα:

 • Ενθουσιώδης και φιλική προσωπικότητα
 • Εμπειρία 3 ετών
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Επιθυμητή γνώση αγγλικών

Παροχές:

 • Αποδοχές αναλόγως προσόντων
 • Πενθήμερη 8ωρη εργασία
 • Απασχόληση όλο τον χρόνο (12 μήνες)
 • 21 ημέρες άδεια, με αποδοχές

Αποστολή βιογραφικού σε email. Τηλ. Επικοινωνίας: +357 26273707

Κηπουρός (Gardener) για περιποίηση κήπων σε ιδιωτικές κατοικίες που διαχειρίζεται η εταιρία B&I PROPERTY MANAGEMENT LTD. Πε�...

Full Time
Limassol
Posted 3 weeks ago

Η εταιρεία μας PLANETVISION ψάχνει έμπειρο/η Κηπουρό για μόνιμη απασχόληση στη Λεμεσό.

Καθήκοντα και ευθύνες:

 • Γενική παροχή υπηρεσιών κηπουρικής.
 • Καθημερινή φροντίδα και συντήρηση κήπου .
 • Πότισμα φυτών και δέντρων.
 • Περιποίηση γρασιδιού (πότισμα, κούρεμα κτλ) .
 • Κλάδεμα και ψέκασμα με χρήση των κατάλληλων εργαλείων.
 • Ξεχορτάριασμα των κήπων και τη διατήρηση των χώρων πρασίνου και των μονοπατιών καθαρών από φυτικά υπολείμματα και απορρίμματα.
 • Φύτεμα και συντήρηση νέων δέντρων και φυτών
 • Χρήση απαραίτητων εργαλείων και μηχανημάτων κηπουρικής και κλαδέματος τηρώντας όλους τους κανονισμούς ασφαλείας.
 • Οποιοδήποτε άλλο καθήκον σχετικό με τη θέση.

Προσόντα:

 • Εμπειρία σε ανάλογη θέση τουλάχιστον 3 χρόνια
 • Γνώσεις κηπουρικής
 • Γνώσεις χρήσης απαραίτητων εργαλείων και μηχανημάτων τηρώντας όλους τους κανονισμούς ασφαλείας.

Αποστολή βιογραφικού. Τηλ. Επικοινωνίας: +357 25 878488

Our company PLANETVISION is seeking an experienced Gardener to be employed on a full-time basis.

Duties and Responsibilities:

 • General Gardening Services
 • Daily Maintenance of Gardens (watering, caring etc)
 • Pruning and spraying using appropriate tools/equipment
 • Lawn / Grass care (watering and mowing)
 • Plant and nurture new trees, flowers, and various plants.
 • Keep gardens and green spaces clear of debris and litter
 • Use all necessary gardening and pruning tools and machinery following all safety regulations.
 • Any other duties are relevant to the position.

Qualifications:

 • 3+ years experience in a similar position
 • Strong Gardening Knowledge
 • Knowledge of all safety regulations and measures related to the usage of any gardening tool and machinery.

If interested, please send your CV. For more information, you can call at +357 25 878488

Η εταιρεία μας PLANETVISION ψάχνει έμπειρο/η Κηπουρό για μόνιμη απασχόληση στη Λεμεσό. Καθήκοντα και ευθύνες: Προσό...

Posted 3 weeks ago

Είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της εφαρμογής φιλοπεριβαλλοντικών, ασφαλών και σωστών πρακτικών καλλιέργειας και προγραμμάτων γεωργικής ανάπτυξης ούτως ώστε να βελτιωθεί, να αυξηθεί και να αναπτυχθεί περεταίρω η γεωργική παραγωγή της εταιρείας Alion Vegetables & Fruit Co Ltd .

Ευθυνες:

 • Μεταφέρει τη στρατηγική του τμήματος στους εργάτες γεωργίας και διασφαλίζει την επιτυχή υλοποίησή της
 • Υποδεικνύει στους εργάτες τον καλύτερο τρόπο καλλιέργειας των φυτών ανάλογα με το κλίμα και το έδαφος της κάθε περιοχής
 • Επιδιώκει να προλάβει και να ελαχιστοποιήσει τις πιθανότητες ασθενειών στα φυτά
 • Εντοπίζει έγκαιρα τις ασθένειες και εφαρμόζει τους κατάλληλους τρόπους αντιμετώπισής τους
 • Διενεργεί ελέγχους με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και αναζητεί συνεχώς νέους τρόπους βελτίωσης της ποιότητας
 • Επιβλέπει την τήρηση αρχείων στην παραγωγική διαδικασία
 • Προωθεί την ασφάλεια και υγεία στο χώρο εργασίας
 • Καθοδηγεί, εκπαιδεύει και αξιολογεί τους εργάτες γεωργίας
 • Διασφαλίζει πως οι εργάτες γεωργίας ακολουθούν τις οδηγίες που τους δίνονται, τόσο για τη δική τους ασφάλεια όσο και για την ασφάλεια των προϊόντων που παράγονται
 • Άλλα συναφή καθήκοντα

Απαιτουμενη εκπαιδευση και αλλα προσοντα:

 • Πτυχίο στη Γεωπονία ή άλλο σχετικό κλάδο
 • Μεταπτυχιακό σε σχετικό κλάδο θεωρείται επιπρόσθετο προσόν
 • Εγγεγραμένος στο μητρώο Γεωπόνων
 • 2 χρόνια πείρας σε σχετική θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Απαραιτητες δεξιοτητες:

 • Πολύ Καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Άριστες επικοινωνιακές και διοικητικές δεξιότητες
 • Πολύ καλή γνώση της φύσης και των διάφορων λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων , γεωργικών μηχανημάτων κ.τ.λ.
 • Αγάπη για την φύση
 • Οργανωτικές δεξιότητες και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου
 • Ικανότητα ορθής λήψης αποφάσεων
 • Κριτική σκέψη
 • Ηθική και εχεμύθεια
 • Αξιοπιστία
 • Ομαδικότητα

Είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της εφαρμογής φιλοπεριβαλλοντικών, ασφαλών και σωστών πρακτικών καλλιέργ�...

Full Time
Paphos
Posted 3 weeks ago

Η εταιρεία PLANT FIX LTD που δραστηριοποιείται στην εμπορία γεωργικών φαρμάκων και εφοδίων, ζητά να προσλάβει Γεωπόνο για την προώθηση και πώληση προϊόντων της εταιρείας (γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα, σπόροι, πλαστικά και γεωργικά εφόδια, είδη άρδευσης, ζωοτροφές).

Ημερομηνία έναρξης εργασίας: Άμεσα Τόπος Εργασίας: Πάφος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ:

 • Πτυχίο ανώτατης σχολής στη Γεωπονία.
 • Προηγούμενη εμπειρία στις πωλήσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, προφορικής και γραπτής.
 • Πολύ καλή γνώση εφαρμογών Windows.
 • Άδεια οδηγού.

Η Εταιρεία θα αποδέχεται μόνο γραπτές αιτήσεις με πλήρες βιογραφικό.

Θα τηρηθεί πλήρης εμπιστευτικότητα. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιούνται στο κεντρικό κατάστημα της Εταιρείας, στη Λεωφόρο Μεσόγης 68, 8280 Πάφος. Τηλεφωνική επικοινωνία: 99339666 (Νίκος), 99931555 (Χρήστος)

Η εταιρεία PLANT FIX LTD που δραστηριοποιείται στην εμπορία γεωργικών φαρμάκων και εφοδίων, ζητά να προσλάβει Γεωπ...

Full Time
Limassol, Nicosia, Paphos
Posted 3 weeks ago

Η C.A.C GREEN PRODUCTS FARM LTD, μέλος του ομίλου C.A.C Papantoniou Ltd (Υπεραγορές Παπαντωνίου), που δραστηριοποιείτε στην παραγωγή και εμπορία φρούτων και λαχανικών. Επιθυμεί να προσλάβει Γεωπόνο πλήρης απασχόλησης στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης των εργασιών της.

Απαιτούμενα Προσόντα Θέσης:

 • Κάτοχος πτυχίου ή/και διπλώματος στην Γεωπονία
 • Γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Προηγούμενη πείρα σε σχετικό κλάδο.
 • Καλή γνώση της φύσης και των διάφορων λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.
 • Ευελιξία στο ωράριο εργασίας.
 • Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα
 • Ικανότητα ορθής λήψης αποφάσεων
 • Κριτική σκέψη
 • Ηθική και εχεμύθεια

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων.Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικός στο +357 99341111. Λεμεσός, Λευκωσία, Πάφος

Η C.A.C GREEN PRODUCTS FARM LTD, μέλος του ομίλου C.A.C Papantoniou Ltd (Υπεραγορές Παπαντωνίου), που δραστηριοποιείτε στην παραγωγή ...

Η εταιρεία ConAgro Ltd είναι αντιπρόσωπος διαφόρων μηχανημάτων και εξοπλισμού για τον κατασκευαστικό, γεωργικό και κτηνοτροφικό τομέα. Μερικές από τις εταιρείες που αντιπροσωπεύει είναι: DeLaval, New Holland, CASE Construction, CIFA, Manitou, Sandvik, Raimondi, Wacker Neuson.

Η εταιρεία παρέχει πωλήσεις καινούργιων και μεταχειρισμένων μηχανημάτων, πλήρη τεχνική υποστήριξη, πώληση εξαρτημάτων και λύσεις ενοικίασης για τις μάρκες τις οποίες αντιπροσωπεύει.

Περιγραφή θέσης εργασίας

 • Επικοινωνία με το δίκτυο υποστήριξης της DeLaval για όλα τα τεχνικά θέματα
 • Οργάνωση, υλοποίηση και παρακολούθηση έργων (μετεγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις, προσαρμογές κ.λπ.)
 • Παροχή Service και επιδιόρθωσης βλαβών σε υφιστάμενες μονάδες
 • Ικανότητες επίλυσης προβλημάτων
 • Ισχυρή βούληση για περαιτέρω βελτίωση

Απαιτήσεις

 Επαγγελματική εμπειρία σε συστήματα αυτοματοποίησης θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

 • Εμπειρία σε συστήματα αρμεγής θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Γεωργικό ή κτηνιατρικό υπόβαθρο θα αποτελούσε σημαντικό πλεονέκτημα
 • Διαθεσιμότητα για ταξίδια εντός Κύπρου
 • Περιστασιακή εργασία εκτός των κανονικών ωρών εργασίας έναντι ανάλογης αμοιβής
 • Κατανόηση βασικών τεχνολογιών και συστημάτων αυτοματισμού
 • Δεξιότητες επικοινωνίας στα Ελληνικά και Αγγλικά θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Δυνατότητα ανάγνωσης και κατανόησης αγγλικών τεχνικών φυλλαδίων, κειμένων και τεχνικών προδιαγραφών.
 • Ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, tablets και smart phones. Γνώση προγραμμάτων της Microsoft Office (word, outlook, excel, etc)
 • Άδεια οδηγού η οποία θα ισχύει στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Χαρακτηριστικά Θέσης Εργασίας 

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ταμείο Πρόνοιας
 • Καλό εργασιακό περιβάλλον σε κορυφαία κυπριακή εταιρεία
 • Εταιρικό Αυτοκίνητο
 • Κινητό τηλέφωνο και laptop.

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Αποστολή Βιογραφικών σημειωμάτων στο: [email protected]

Η εταιρεία ConAgro Ltd είναι αντιπρόσωπος διαφόρων μηχανημάτων και εξοπλισμού για τον κατασκευαστικό, γεωργικό κ�...

Full Time
Larnaca
Posted 3 weeks ago

Η Mavromatis Employment Bureau Ltd αναζητά Γεωπόνο για πλήρη απασχόληση σε θέση εργασίας στα γραφεία τους στη Λάρνακα.

Αρμοδιότητες θέσης:

 • Υποδοχή και εξυπηρέτηση πελατών με φιλικό και επαγγελματικό τρόπο
 • Δημιουργία φιλικού κλίματος και καλών σχέσεων με τους πελάτες
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες σχετικά με την επιλογή φυτών, τοπιοτέχνηση και φαρμακευτική φροντίδα
 • Συντήρηση και επιμέλεια του εκθεσιακού χώρου
 • Παραλαβή φυτών
 • Καθημερινή καταγραφή ελλείψεων περιοχής ελέγχου και μέριμνα για κάλυψη κενών
 • Σύνταξη και ετοιμασία προσφορών λιανικής πώλησης και ενημέρωση γραμματειακής λειτουργού για την ετοιμασία τους
 • Έλεγχος και μέριμνα για συμπλήρωση ελλείψεων όσον αφορά στα λιπάσματα, στα φυτά, στα εργαλεία, στα είδη κήπου και οτιδήποτε υπάρχει στον εσωτερικό χώρο
 • Επίβλεψη, οργάνωση χώρου και τοποθέτηση τιμών στον χώρο
 • Εξυπηρέτηση πελατών μέσω τηλεφώνου
 • Εισηγήσεις, ενημέρωση, και υλοποίηση μετά από συνεννόηση για βελτίωση του χώρου ευθύνης (εμφάνιση, διαρρύθμιση κλπ.).
 • Διενέργεια ελέγχων με στόχο τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων
 • Ενημέρωση επιστάτη φυτωρίου για τυχόν αρρώστιες, αλλαγή γλάστρας και για οτιδήποτε άλλο χρειάζεται να ενεργήσει ο επιστάτης
 • Περισυλλογή και ετοιμασία παραγγελιών των πελατών σε καθημερινή βάση
 • Επίτευξη εταιρικών/ εμπορικών στόχων
 • Άλλα συναφή καθήκοντα που πιθανό να ανατεθούν από την προϊσταμένη.

Προσόντα θέσης:

 • Πτυχίο η δίπλωμα σχετικό με γεωπονία, περιβαλλοντικά, γεωργία, φυτική παραγωγή κλπ.
 • Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων
 • Εμπειρία σε πωλήσεις και εξυπηρέτηση πελατών
 • Ενδιαφέρον και γνώση στον τομέα της κηπουρικής
 • Ευελιξία στο ωράριο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των Σαββατοκύριακων

Απαραίτητες δεξιότητες:

 • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Ικανότητα και θέληση για άριστη εξυπηρέτηση πελατών
 • Ηθική και εχεμύθεια
 • Αξιοπιστία

Παρέχονται:

 • Ελκυστικό πακέτο απολαβών για τα άτομα που θα πληρούν παραπάνω προϋποθέσεις!!
 • Ωράριο Εργασίας: 6ήμερη εργασία  –  Δευτέρα – Κυριακή ( θα δίνεται μία μέρα άδεια απλά στο πρόγραμμα θα συμπεριλαμβάνονται και οι Κυριακές  )
 • Ευχάριστο Εργασιακό Περιβάλλον

Αν διαθέτετε τα παραπάνω προσόντα μπορείτε να στείλετε στη διεύθυνση: [email protected]

Η Mavromatis Employment Bureau Ltd αναζητά Γεωπόνο για πλήρη απασχόληση σε θέση εργασίας στα γραφεία τους στη Λάρνακα. Αρμοδ...

Full Time
Paphos
Posted 4 months ago

Η εταιρεία Alion Vegetables & Fruit Co Ltd. ζητά να προσλάβει Γεωπόνο για την επαρχία Πάφου.

Σκοπός Θέσης

Είναι υπεύθυνος/η για τη διασφάλιση της εφαρμογής φιλοπεριβαλλοντικών, ασφαλών και σωστών πρακτικών καλλιέργειας και προγραμμάτων γεωργικής ανάπτυξης ούτως ώστε να βελτιωθεί, να αυξηθεί και να αναπτυχθεί η γεωργική παραγωγή της εταιρίας.

Ευθύνες:

 • Μεταφέρει τη στρατηγική του τμήματος στους εργάτες γεωργίας και διασφαλίζει την επιτυχή υλοποίηση της.
 • Υποδεικνύει στους εργάτες τον καλύτερο τρόπο καλλιέργειας των φυτών ανάλογα με το κλίμα και το έδαφος της κάθε περιοχής.
 • Επιδιώκει να προλάβει και να ελαχιστοποιήσει τις πιθανότητες ασθενειών στα φυτά.
 • Εντοπίζει έγκαιρα τις ασθένειες και εφαρμόζει τους κατάλληλους τρόπους αντιμετώπισής τους.
 • Διενεργεί ελέγχους με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας των προιότων και αναζητεί συνεχώς νέους τρόπους βελτίωσης της ποιότητας.
 • Επιβλέπει την τήρηση αρχείων στην παραγωγική διαδιακασία.
 • Προωθεί την ασφάλεια και υγεία στο χώρο εργασίας.
 • Καθοδηγεί, εκπαιδεύει και αξιολογεί τους εργάτες γεωργίας.
 • Διασφαλίζει πως οι εργάτες γεωργίας ακολουθούν τις οδηγίες που τους δίνονται, τόσο για τη δική τους ασφάλεια όσο και για την ασφάλεια των προιόντων που παράγονται.
 • Άλλα συναφή καθήκοντα

Απαιτούμενη εκπαίδευση και άλλα προσόντα

 • Πτυχίο στη Γεωπονία ή άλλο σχετικό κλάδο
 • Εγγεγραμένος/η στο μυτρώο Γεωπόνων

Μεταπτυχιακό σε σχετικό κλάδο θεωρείται επιρπόσθετο προσόν. 2 χρόνια πείρας σε σχετική θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Απαιραίτητες δεξιότητες:

 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Άριστες επικοινωνιακές και διοικητικές δεξιότητες
 • Πολύ καλή γνώση της φύσης και των διαφόρων λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, γεωργικών μηχανημάτων κτλ.
 • Αγάπη για τη φύση
 • Οργανωτικές δεξιότητες και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου
 • Ιακνότητα ορθής λήψης αποφάσεων
 • Κριτική σκέψη
 • Ηθική και εχεμύθεια
 • Αξιοπιστία
 • Ομαδικότητα

Παρακαλούμε όπως οι ενδιαφερόμενοι/ες να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα ηλεκτρονικά στο: [email protected] αναγράφοντας στο θέμα τον τίτλο της θέσης.

Η εταιρεία Alion Vegetables & Fruit Co Ltd. ζητά να προσλάβει Γεωπόνο για την επαρχία Πάφου. Σκοπός Θέσης Είναι υπεύθυνος/...

Full Time
Famagusta
Posted 4 months ago

SEDIGEP LTD

Καθήκοντα:

 • Συμβουλεύει για τη χρήση των φαρμάκων και άλλων χημικών προιόντων
 • Συμβουλεύει τους παραγωγούς για τον έλεγχο και την καταπολέμηση των ασθενειών
 • Είναι υπεύθυνος για την επιθεώρηση προιόντων
 • Διασφαλίζει την παροχή τεχνικών συμβούλων προς τους παραγωγούς
 • Εκπαιδεύει τους παραγωγούς σχετικά με τις προδιαγραφ'ες και κανονισμούς της Ευρωπαικής Ένωσης και διασφαλίζει την τήρηση των εν λόγω.
 • Καταρτίζει και υποβάλλει ενιαίο πρόγραμμα για την εξυπηρέτηση των παραγωγών.
 • Ετοιμάζει πρόγραμμα συλλογής προιόντων και συντονίζει την αποστολή τους.
 • Διασφαλίζει την παράδοση των προιόντων από τους παραγωγούς στην Εταιρεία, εντός των προκαθορισμένων πλαισίων.
 • Χειρίζεται παράπονα παραγωγών και μεριμνά για την επίλυσή τους.
 • Αξιολογεί την απόδοση όλων των συντελεστών παραγωγής και εισηγείται βελτιωτικές ενέργειες.
 • Μεριμνά για την καθαριότητα, συντήρηση και εύρυθμη λειτουργία του Συσκευαστηρίου/Αποθήκης.
 • Παρακολουθεί και διασφαλίζει την εφαρμογή των θεμάτων ασφάλειας και υγείας σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Ασφάλειας και Υγείας.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πανεπιστημιακός τίτλο Γεωπονία ή σε συναφή κλάδο γεωργικής παραγωγής.
 • Εγγεγραμμένος/η στο Μυτρώο Γεωπόνων.
 • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή (MS Office, Word, Excel)
 • Γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό λόγο.

Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε ανάλογη θέση εργασίας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Μισθός αναλόγως προσόντων.

Apply Online

SEDIGEP LTD Καθήκοντα: Απαιτούμενα Προσόντα: Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε ανάλογη θέση εργασίας θα θεωρηθεί ...

Full Time
Famagusta, Larnaca, Limassol, Nicosia, Paphos
Posted 4 months ago

Dairy Line an Italian Company with long and consolidated experience in ruminant nutrition is looking for:

Graduates in agricultural science, animal husbandry, and veterinary medicine for sales and monitoring activities to be carried out in dairy farms in Cyprus.

The candidate must have the following requirements:

 • Fluent in English and Greek.
 • Degree in Agricultural science, animal husbandry, and veterinary medicine.
 • Great aptitude for working under pressure, high dynamism, resourcefulness, flexibility and adaptability.
 • Excellent communication and interpersonal skills.
 • Car owner.

Please submit your English CV to [email protected]

Dairy Line an Italian Company with long and consolidated experience in ruminant nutrition is looking for: Graduates in agricultural science, animal husbandry, and veterinary medicine for sales and mon...

Larnaca
Posted 4 months ago

Mavroner Organic Farm is currently looking for a Network and Project Manager, full-time or part-time basis.

Do you like to get things done, even if they get a bit complex and may take longer?
Do you think networking is fun as you get to interact with people day and night?
Aren´t you afraid of new things but you see them as challenges to be resolved?
Then we have the right job for you!

We all love Cyprus and know its beauty. Making Cyprus green is our overall objective. And there´s a lot work to do. What other people consider as it being behind, is what we see as an opportunity to create something new which will offer advantages to our small community.

To reach this goal we need effective and hard-working staff, managing regular tasks on the one hand and being involved in research and setting up new projects on the other hand.

For this reason, you should be able to work in a high structure manner and without close supervision. You will use tools like google documents, spreadsheets, Slack, Trello and Clockify.

Our company deals with people all over Europe. Therefore, speaking more than two languages is an advantage, but not a must-have. Still English is our main company language – and maybe you already work with Germans and know that we are not very skilled with the English language…

To onboard with us, send us your application with a nice personal text and CV.
We would appreciate you to send us a photo of you, together with your CV. This will help us to remember you during the application process.
Please submit your application only online via our website https://mavronero.cy/en/jobs.

We look forward to getting to know you!

Mavroner Organic Farm is currently looking for a Network and Project Manager, full-time or part-time basis. Do you like to get things done, even if they get a bit complex and …