Καταβολή Ενίσχυσης

Παρεμβάσεις Άμεσων Ενισχύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ Κύπρου 2023 και Έκτακτο Μέτρο στήριξης στον κλάδο της σιτηροκαλλιέργειας 2023 Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) είναι στην ευχάριστη θέση …

Καταβολή Ενίσχυσης- Περιβαλλοντικές, Κλιματικές Παρεμβάσεις Αγροτικής Ανάπτυξης 2023

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ολοκλήρωσε τις πληρωμές στους δικαιούχους των Περιβαλλοντικών, Κλιματικών Παρεμβάσεων του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ της Κύπρου για την Προγραμματική …

Articles

Καταβολή Ενίσχυσης

Παρεμβάσεις Άμεσων Ενισχύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ Κύπρου 2023 και Έκτακτο Μέτρο στήριξης στον κλάδο της σιτηροκαλλιέργειας 2023 Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) είναι στην ευχάριστη θέση …

Καταβολή Ενίσχυσης- Περιβαλλοντικές, Κλιματικές Παρεμβάσεις Αγροτικής Ανάπτυξης 2023

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ολοκλήρωσε τις πληρωμές στους δικαιούχους των Περιβαλλοντικών, Κλιματικών Παρεμβάσεων του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ της Κύπρου για την Προγραμματική …

Καταβολή Ενίσχυσης – Παρέμβαση Βιολογική Φυτική Παραγωγή – 2023

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ολοκλήρωσε τις πληρωμές στους δικαιούχους της Παρέμβασης Α.Α. 1.4 – Βιολογική Φυτική Παραγωγή του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ της …

Questions & Answers

Κοινό λογότυπο για όλα τα βιολογικά προϊόντα στην ΕΕ

Ήξερες ότι στην ΕΕ υπάρχει ένα κοινό λογότυπο για όλα τα βιολογικά προϊόντα;  Το λογότυπο βιολογικής παραγωγής της ΕΕ έχει ως στόχο να παρέχει μια κοινή οπτική ταυτότητα σε όλα τα …

Καταβολή Ενίσχυσης

Παρεμβάσεις Άμεσων Ενισχύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ Κύπρου 2023 και Έκτακτο Μέτρο στήριξης στον κλάδο της σιτηροκαλλιέργειας 2023 Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) είναι στην ευχάριστη θέση …

Best Practice

Κοινό λογότυπο για όλα τα βιολογικά προϊόντα στην ΕΕ

Ήξερες ότι στην ΕΕ υπάρχει ένα κοινό λογότυπο για όλα τα βιολογικά προϊόντα;  Το λογότυπο βιολογικής παραγωγής της ΕΕ έχει ως στόχο να παρέχει μια κοινή οπτική ταυτότητα σε όλα τα …