Συνέντευξη με τον νέο Επίτροπο Αγροτικών Πληρωμών Ανδρέα Κυπριανού

Με τον στόχο ο Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών «ΚΟΑΠ», να καταστεί ένας από τους πιο σύγχρονους και αποτελεσματικούς στην Ευρώπη, ο νέος Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών Ανδρέας Κυπριανού, οδεύει όπως λέγει με «δεξί», για να πετύχει τα καλύτερα για τους αγρότες και την γεωργία μας. Στη συνέντευξη που ακολουθεί για το «SIGMALIVE», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην Κοινή Αγροτική Πολιτική «ΚΑΠ», της ευκαιρίες που προσφέρονται σε νέους αγρότες και τις επιχορηγήσεις.

1.         Νέος Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών. Μπήκατε με το δεξί; Πως σας βρήκατε τα νέα σας καθήκοντα και ποιες προσδοκίες έχετε για το έργο σας;

-Πάντοτε με το δεξί. Θεωρώ πως αυτές οι πρώτες μου μέρες στον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, πέραν από την εις βάθους ενημέρωση που είχα από τα στελέχη του Οργανισμού, που πάντα είναι απαραίτητη, έχω καταθέσει κάποιους νέους στόχους και οράματα τα οποία στόχο έχουν την απλοποίηση των διαδικασιών, την πλήρη μετάβαση στην ηλεκτρονική διαδικασία, στην άμεση επαφή και έγκυρη ενημέρωση των γεωργών και κτηνοτρόφων, αλλά και διαδικασίες πλήρους διαφάνειας στον Οργανισμό. Στόχος είναι επίσης να καταστήσουμε τον Οργανισμό ένα από τους ποιο σύγχρονους και αποτελεσματικούς Οργανισμούς στην Ευρώπη.

2. Πόσο σημαντική είναι συνεισφορά της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την Κύπρο;

-Η Κοινή  Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ εν συντομία), αποτελεί την ενοποιημένη αγροτική πολιτική των Κρατών-Μελών της ΕΕ. Είναι η πρώτη, πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη πολιτική που καθιερώθηκε και εφαρμόστηκε στην ΕΕ. Έχει σαφώς καθορισμένους στόχους οι οποίοι για τη νέα προγραμματική περίοδο είναι:

•          Προώθηση ανθεκτικού γεωργικού τομέα

•          Ενισχύσεις περιβάλλοντος και δράσεις για το κλίμα

•          Ενίσχυση κοινωνικού ιστού στην ύπαιθρο

Οι τρεις αυτοί Γενικοί Στόχοι εξειδικεύονται σε εννέα Ειδικούς στόχους που είναι:

1.         Διασφάλιση δίκαιου εισοδήματος

2.         Αύξηση της ανταγωνιστικότητας

3.         Ισορροπία αλυσίδας τροφίμων

4.         Δράση για την κλιματική αλλαγή

5.         Περιβαλλοντική φροντίδα

6.         Διατήρηση τοπίων και βιοποικιλότητας

7.         Ανανέωση των γενεών

8.         Δυναμικές αγροτικές περιοχές

9.         Ποιότητα τροφίμων και υγεία

Η νέα ΚΑΠ για την περίοδο 2023-2027 θα εφαρμοστεί μέσα από το νέο Στρατηγικό Σχέδιο της Κύπρου το οποίο θα περιέχει πλήθος παρεμβάσεων για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων και οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Κύπρου.

Η συνολική χρηματοδότηση της Νέας ΚΑΠ αναμένεται να ανέλθει σε περίπου €458.4 εκατ. από τα οποία τα €233.5 εκατ. αναμένεται να παρασχεθούν μέσω των Άμεσων Πληρωμών (100% ευρωπαϊκοί πόροι),  περί τα €200 εκατ. μέσω της Αγροτικής Ανάπτυξης και περί τα €24.9 εκατ. μέσω Τομεακών παρεμβάσεων στον Αμπελοοινικό Τομέα, στις Κοινές Οργανώσεις Αγοράς και στη Μελισσοκομία.

Αξίζει να σημειωθεί πως μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής από το 2004 έως σήμερα έχουν εισρεύσει στην Κυπριακή αγροτική οικονομία πέραν του €1.86 δις με ποσοστό πέραν του 59% να χρηματοδοτείται από την ΕΕ.

3. Πως μπορεί κάποιος να ενημερωθεί για τα κονδύλια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και πόσο εύκολη είναι η πρόσβασή τους;

-Τα κονδύλια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής διοχετεύονται μέσω Μέτρων Άμεσων Πληρωμών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Κοινών Οργανώσεων Αγοράς. Η ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα πιο πάνω πραγματοποιείται από το Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών και τους Αναδόχους του,  μέσω του διαδικτύου, του εγχώριου τύπου, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των ΜΜΕ. Η ενημέρωση διενεργείται  μέσω έκδοσης σχετικού έντυπου ή ηλεκτρονικού υλικού που περιλαμβάνει ανακοινώσεις, ενημερωτικά έντυπα, εγχειρίδια των Μέτρων, έντυπα αιτήσεων, συνοδευτικό υλικό κ.α. τα οποία αναρτώνται στις ιστοσελίδες είτε του Υπουργείου είτε του ΚΟΑΠ είτε των Αναδόχων του (Τμήμα Γεωργίας, Τμήμα Δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπ. Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Κτηνιατρικές Υπηρεσίες).

Σημαντική είναι  και η ενημερωτική εκστρατεία που λαμβάνει χώρα από τον ΚΟΑΠ και τους Αναδόχους του, για την ενημέρωση του κοινού πριν τις προκηρύξεις των εκάστοτε Μέτρων και στην οποία οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν δια ζώσης για τα εφαρμοζόμενα Μέτρα, τον τρόπο υποβολής αιτήσεων και τις σχετικές απαιτήσεις των Μέτρων. Σε κάθε περίπτωση το προσωπικό του ΚΟΑΠ αλλά και των Αναδόχων του είναι στη διάθεση του κοινού για περαιτέρω πληροφόρηση σε σχέση με τα Μέτρα που προκηρύσσονται.

 4. Θεωρείτε ότι υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες για τους νέους αγρότες που επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τη γεωργία;

-Υπάρχουν εξαιρετικές προοπτικές για τους νέους αγρότες και τεράστιες ευκαιρίες επιτυχούς επαγγελματικής σταδιοδρομίας στον τομέα. Δυστυχώς πολλοί νέοι δεν γνωρίζουν τα προγράμματα στήριξης ούτε και τις δυνατότητες που προσφέρει ο τομέας, γι’ αυτό θα αναλάβουμε την πλήρη ενημέρωση των νέων, με στόχο να  ανθίσει και πάλι αυτός ο τομέας επαγγελματικά, βοηθώντας την αγροτική οικονομία αλλά και την καταπολέμηση της αστυφιλίας που μαστίζει τον τόπο μας. 

5. Είναι γνωστό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κυπριακή ύπαιθρος με την γήρανση του πληθυσμού της. Ποιοι είναι ο στόχοι σας για την αναζωογόνηση της;

-Όπως προαναφέρθηκε ένας από τους ειδικούς στόχους της Νέας ΚΑΠ είναι η ανανέωση των γενεών. Ήδη η ΕΕ με σκοπό την ηλικιακή ανανέωση του αγροτικού κόσμου στηρίζει την άσκηση γεωργίας από νεαρά άτομα μέσω σχετικών ενισχύσεων από τις Άμεσες Πληρωμές (Καθεστώς Γεωργών Νεαρής Ηλικίας) μέσω της Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων είτε μέσω Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης (Ενίσχυση Πρώτης Εγκατάστασης Νέων Γεωργών) και οι ενισχύσεις αυτές διατηρούνται και στη Νέα ΚΑΠ.

6. Θα υπάρξουν καινοτομίες ή αλλαγές ως προς τις επιδοτήσεις ή σε άλλα θέματα το επόμενο διάστημα;

-Σίγουρα θα επέλθουν αλλαγές λόγω της εφαρμογής της Νέας ΚΑΠ, αλλάζει εξ’ άλλου και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Στα πλαίσια της Νέας ΚΑΠ και της διασύνδεσής της με  την Πράσινη Συμφωνία προβλέπονται Ενιαίες, αυξημένες περιβαλλοντικές υποχρεώσεις για τους γεωργούς. Για παράδειγμα η Πράσινη Ενίσχυση που καταβάλλεται  σήμερα μέσω των Άμεσων Ενισχύσεων μετασχηματίζεται σε ενίσχυση η  οποία θα καταβάλλεται με εφαρμογή προγραμμάτων για το κλίμα και το περιβάλλον ως ετήσιες παρεμβάσεις, τα γνωστά οικολογικά σχήματα ή eco-schemes. Αλλαγές επίσης αναμένεται να επέλθουν και στον τρόπο διεξαγωγής των επιτοπίων ελέγχων . Συγκεκριμένα προωθείται ο έλεγχος με εφαρμογή συστηματικής παρακολούθησης της κατάστασης των τεμαχίων, γνωστός ως monitoring, όπου δυνατόν να ζητηθεί και η εμπλοκή των αιτητών μέσω αποστολής στον ΚΟΑΠ γεωσημασμένων φωτογραφιών. Ο νέος τρόπος ελέγχου αναμένεται να έχει σημαντικά οφέλη για τους αιτητές συμβάλλοντας στην απλοποίηση της διαδικασίας των επιτοπίων ελέγχων και στη μείωση σχετικών χρονοβόρων διοικητικών διαδικασιών για την ταχύτερη επεξεργασία των αιτήσεων και εν συνεχεία ταχύτερη καταβολή των ενισχύσεων. 

Ο ΚΟΑΠ παρακολουθεί τις εξελίξεις και προσαρμόζει τις διαδικασίες του ανάλογα, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στον τρόπο υποβολής αιτήσεων και των ελέγχων με σκοπό τη διευκόλυνση των αιτητών του και την ταχύτερη διεκπεραίωση των διαδικασιών. Για κάθε αλλαγή που θα πρέπει να υιοθετηθεί, ο ΚΟΑΠ θα είναι στη διάθεση του κοινού για την ομαλότερη εισαγωγή των αιτητών στα νέα δεδομένα.