ΔΩΔΩΝΗ ΚΥΠΡΟΥ

Ο Πρόεδρος της Δωδώνη Κύπρου, Πανίκος Χατζηκώστα περιγράφει την πορεία της Γαλακτοβιομηχανίας στην πρώτη πενταετία από την ίδρυσή της στην Κύπρο.

Πότε ιδρύθηκε η ΔΩΔΩΝΗ ΚΥΠΡΟΥ και ποιος ήταν ο σκοπός και οι στόχοι της ίδρυσης της.

H DODONI (CYPRUS) LIMITED ιδρύθηκε το 2014 με μετόχους τη ΔΩΔΩΝΗ Ελλάδος, καθώς και διάφορους άλλους επενδυτές από τη Κύπρο και το εξωτερικό. Το 2019 η ΔΩΔΩΝΗ Ελλάδος εξαγόρασε το ποσοστό των ιδιωτών μετόχων και έτσι έχει καταστεί ως απόλυτος ιδιοκτήτης του 100% της ΔΩΔΩΝΗ ΚΥΠΡΟΥ.

Βασικός στόχος της ΔΩΔΩΝΗ Κύπρου ήταν να ασχοληθεί κατά κύριο λόγο με την παραγωγή του παραδοσιακού Κυπριακού ΧΑΛΛΟΥΜΙΟΥ και να το συνδυάσει με την ΦΕΤΑ, την οποία παράγει και εξάγει σε όλο το κόσμο η μητρική Εταιρεία ΔΩΔΩΝΗ Ελλάδος.

 Η ΔΩΔΩΝΗ Ελλάδος είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός επώνυμης ΦΕΤΑΣ στην Ελλάδα και την έχει κάμει  γνωστή σε ολόκληρο το κόσμο. Διαθέτει ένα τεράστιο δίκτυο πελάτων σε διάφορες χώρες και μέσα από αυτό μπόρεσε να διοχετεύσει και το Κυπριακό ΧΑΛΛΟΥΜΙ με τεράστια επιτυχία. Ταυτόχρονα το ΧΑΛΛΟΥΜΙ βοήθησε με τη σειρά του και τη προώθηση της ΦΕΤΑΣ ΔΩΔΩΝΗ σε αγορές και πελάτες που δεν είχε παρουσία προηγουμένως.

Ο στόχος που έθεσε από την αρχή η ΔΩΔΩΝΗ, να αξιοποιήσει στη διεθνή αγορά τη δυναμική και τις συνέργειες από τα δυο παραδοσιακά προϊόντα, τη ΦΕΤΑ και το ΧΑΛΛΟΥΜΙ, έχει επιτευχθεί πλήρως και η επιτυχία που σημειώνεται είναι πέραν των προσδοκιών των μετόχων της Εταιρείας.

Αυτό που αξίζει να τονιστεί, είναι το γεγονός ότι σε διάστημα μόλις 4 χρόνων η ΔΩΔΩΝΗ Κύπρου έχει καταστεί ένας από τους βασικούς ρυθμιστές στην παραγωγή και εξαγωγή ΧΑΛΛΟΥΜΙΟΥ στη Κύπρο. 

Παράλληλα έδωσε ώθηση στον τομέα της Κτηνοτροφίας και της γαλακτοπαραγωγής στην Κύπρο και με την τεχνογνωσία που διαθέτει, συνέβαλε σε σημαντικό βαθμό στην συνεχή ανάπτυξη του κλάδου της Κτηνοτροφίας. 

Η ΔΩΔΩΝΗ Κύπρου είναι η μοναδική Γαλακτοβιομηχανία  στη Κύπρο που διαθέτει δικό της ανεξάρτητο Τμήμα Ζωοτροφών στελεχωμένο με ειδικούς Ζωοτέχνες, οι οποίοι μέσα από τη διάθεση των εξειδικευμένων ζωοτροφών, παρέχουν δωρεάν συμβουλές στους Κτηνοτρόφους για βελτίωση της υγιεινής και της αποδοτικότητας των μονάδων τους. 

Πείτε μας λίγα λόγια για τη ΔΩΔΩΝΗ ΚΥΠΡΟΥ, πώς έγινε ο σχεδιασμός του εργοστασίου στη Βιομ. Περιοχή Αγίου Σιλά στον Ύψωνα και τι χώρους περιλαμβάνει;

Το εργοστάσιο μας στον Άγιο Σιλά θεωρείται αυτή τη στιγμή ένα από τα πλέον σύγχρονα Τυροκομεία στην Κύπρο, εξοπλισμένο με υπερσύγχρονες γραμμές παραγωγής και στελεχωμένο με άρτια καταρτισμένο εξειδικευμένο προσωπικό. H Μονάδα μας εγκαινιάστηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2016 από τον πρώην Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κον Γιώργο Λακκοτρύπη. 

Μέσα από τις σημαντικές επενδύσεις που έχουμε κάμει και οι οποίες πλησιάζουν τα 10 εκατ. Ευρώ, στοχεύουμε στην σταθερή αύξηση της παραγωγής, τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της κερδοφορίας της Μονάδας, αλλά και την αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας για τους εργαζομένους μας. 

Η Μονάδα μας διαθέτει σύγχρονες γραμμές παραγωγής Χαλλουμιού, όλων των τύπων, καθώς και ΑΝΑΡΗΣ.

Με την ολοκλήρωση του 3ου Επενδυτικού μας Προγράμματος τον προσεχή Μάϊο και το οποίο περιλαμβάνει τη πλήρη ανακαίνιση και αναδιαμόρφωση  γειτονικού μας εργοστασίου, που έχουμε ήδη αγοράσει και η σύνδεση του με την υφιστάμενη  Μονάδα Παραγωγής, θα μας δώσει τη δυνατότητα να αυξήσουμε περαιτέρω τις παραγωγικές μας δυνατότητες, αλλά και να σχεδιάσουμε κάποια νέα καινοτόμα προϊόντα, τα οποία θα ενδυναμώσουν περαιτέρω τη γκάμα των ήδη επιτυχημένων προϊόντων που παράγουμε τώρα.

Για τη δημιουργία του εργοστασίου, έχετε λάβει χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο εντάσσεται στα κονδύλια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Ποια ήταν η διαδικασία επιχορήγησης και πόσο εύκολη θα ήταν η ανέγερση του χωρίς τη βοήθεια της ΚΑΠ;

H διαδικασία για την αξιοποίηση της επιχορήγησης από το ΕΓΤΑΑ υπήρξε πολύπλοκη και χρονοβόρα και διάρκεσε πέραν των δύο χρόνων. Έχουμε τηρήσει με κάθε σχολαστικότητα και πλήρη διαφάνεια τους κανόνες χρηματοδότησης και δεν δημιουργήθηκε το παραμικρό πρόβλημα με τις αρμόδιες αρχές. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους αρμόδιους Λειτουργούς του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπ. Και Βιομ., αλλά και του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) για την άψογη συνεργασία που είχαμε κατά τη διάρκεια του Προγράμματος. 

Η αξιοποίηση του ποσού που έχει εκταμιευθεί (400.000 Ευρώ) υπήρξε άκρως υποδειγματική, καθότι τα χρήματα αυτά έχουν επενδυθεί σωστά και στοχευμένα και αν λάβουμε υπόψη τα οικονομικά  αποτελέσματα που παρουσιάζουμε, εξάγουμε  το συμπέρασμα ότι τα χρήματα που εξασφαλίσαμε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο έχουν αξιοποιηθεί με το καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ποιες είναι οι προοπτικές που υπάρχουν για το ΧΑΛΛΟΥΜΙ;

Το Χαλλούμι συνεχίζει για αρκετά χρόνια μια εκπληκτική ανοδική πορεία στη διεθνή αγορά, επιτυχία την οποία κανένας δεν μπορούσε να προβλέψει. Μέσα στο 2020 και παρά τη πανδημία, έχουν εξαχθεί από την Κύπρο συνολικά περί τους 38.000 τόνοι Χαλλουμιού, και η συνολική αξία τους θα ξεπεράσει τα 250 εκ. Ευρώ. 

Το Χαλλούμι έχει κατακτήσει αρκετές απαιτητικές αγορές και βρίσκεται στις βιτρίνες και τα ψυγεία πολλών γνωστών αλυσίδων αρκετών χωρών, με προοπτικές περαιτέρω ανόδου. 

Παρά τη σημαντική επιτυχία που έχει προδιαγράψει το Κυπριακό Χαλλούμι, δεν θα πρέπει να παραγνωρίζουμε τις δυσκολίες και τα προβλήματα που υπάρχουν, αλλά και τους σοβαρούς κινδύνους οπισθοχώρησης που ελλοχεύουν.

Ένας βασικός κίνδυνος που υπάρχει εδώ και κάποια χρόνια, είναι η προσπάθεια ορισμένων Γαλακτοβιομηχανιών του εξωτερικού να παράξουν απομιμήσεις Χαλλουμιού, τι οποίες προωθούν στις διάφορες χώρες με κάποιο παραπλανητικό όνομα που παραπέμπει στο ΧΑΛΛΟΥΜΙ.

Το Ίδρυμα Προστασίας του ΧΑΛΛΟΥΜΙΟΥ, το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο ΕΕΒ, και το οποίο είναι ο ιδιοκτήτης του σήματος του ΧΑΛΛΟΥΜΙΟΥ, προσπαθεί, με τα μέσα που διαθέτει, να παρεμποδίσει τη χρήση του ονόματος του ΧΑΛΛΟΥΜΙΟΥ στις απομιμήσεις αυτές, όμως υπάρχουν αντιδράσεις και προβλήματα. Οι προσπάθειες  αναμένεται να ενταθούν στο επόμενο διάστημα, γιατί υπάρχουν αρκετοί που επιθυμούν να καρπωθούν μερίδιο από τη φήμη που απέκτησε διεθνώς το Χαλλούμι. 

Αυτό που απομένει σε μας είναι να ενισχύσουμε ακόμη πιο πολύ τις προσπάθειες μας, ώστε να κάμουμε πιο δυνατό το TRADEMARK του Χαλλουμιού. 

Τι άλλο θα θέλατε συμπερασματικά να προσθέσετε;

H ΔΩΔΩΝΗ ΚΥΠΡΟΥ κλείνει φέτος μια 5ετία ζωής και κοιτάζοντας προς τα πίσω, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι διανύσαμε μια αρκετά παραγωγική διαδρομή και νιώθουμε ιδιαίτερη ικανοποίηση γιατί έχουμε ανταποκριθεί πλήρως στις προσδοκίες αυτών που μας έχουν εμπιστευθεί τις επενδύσεις τους.

Η Εταιρεία μας ακόμη και κατά το 2020 που ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά με τη πανδημία του COVID 19, έχει επιτύχει πολύ καλά αποτελέσματα, κόντρα σε όλες τις προβλέψεις και προβληματισμούς. 

Παρά τις δυσκολίες που κατά καιρούς παρουσιάζονται, ειδικά με το θέμα της εμπορίας του ΧΑΛΛΟΥΜΙΟΥ στη διεθνή αγορά, εν τούτοις είμαστε αισιόδοξοι ότι η Εταιρεία μας θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία. 

Η ΔΩΔΩΝΗ Κύπρου θα αξιοποιήσει πλήρως τις εμπειρίες και τεχνογνωσία της μητρικής ΔΩΔΩΝΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και θα δώσει περαιτέρω έμφαση σε θέματα διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων μας, αλλά και αποτελεσματικής προστασίας της υγείας των εργαζομένων μας, μέσα στις συνθήκες πανδημίας που βιώνουμε τον τελευταίο χρόνο. 

Μπαίνοντας στη νέα δεκαετία, προετοιμαζόμαστε μεθοδικά και εντατικά σε όλα τα επίπεδα για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις που θα προκύψουν. 

Στηριζόμενοι  στις σύγχρονες εγκαταστάσεις που διαθέτουμε, την άρτια καταρτισμένη Διευθυντική Ομάδα με επικεφαλής τον Διευθύνοντα Σύμβουλο μας Mikhail Pozdnyakov, το εξαίρετο εργατικό δυναμικό, αλλά και τη σταθερή βοήθεια που έχουμε από τη μητρική Εταιρεία, θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρείας μας.

Όταν με το καλό περάσει η πανδημία, εμείς θα συνεχίσουμε να τηρούμε τα αυστηρά πρωτόκολλα που καθιερώσαμε και οι εμπειρίες που έχουμε αποκομίσει θα αποτελούν ισχυρό εφόδιο στα χέρια μας για περαιτέρω ενίσχυση των διαδικασιών που εφαρμόζουμε σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων της Εταιρείας μας.