Ευρωπαϊκά Βραβεία Βιολογικής Παραγωγής. Επιβραβεύοντας την αριστεία

Πληροφορούνται όσοι ασχολούνται με την παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία βιολογικών προϊόντων ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με άλλους φορείς, διοργανώνει, για τρίτη χρονιά, τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Βιολογικής Παραγωγής. Η …

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024

To Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Διαχειριστική Αρχή του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023 – 2027) σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών και το Τμήμα Γεωργίας ανακοινώνουν την προκήρυξη …

Επιχορηγήσεις στον τομέα της Ενημέρωσης και Προώθησης σχετικά με Ευρωπαϊκά γεωργικά προϊόντα που εφαρμόζονται στην Εσωτερική Αγορά και σε Τρίτες Χώρες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την έναρξη υποβολής προτάσεων για το 2024 για τις επιχορηγήσεις από την ΕΕ στον τομέα της Ενημέρωσης και της Προώθησης, σχετικά με τα ευρωπαϊκά προϊόντα (προγραμμα AGRIP) που εφαρμόζονται …

Αυξήθηκε ο αριθμός των ζώων της κυπριακής φυλής βοοειδών

Απέδωσε το Μέτρο για τη διατήρηση και την εκτροφή τους Στην ενίσχυση των κτηνοτρόφων, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί για τη διατήρηση και την εκτροφή της ντόπιας φυλής βοοειδών (kypriaki cow) στο …

Εκταρικές-Κεφαλικές Επιδοτήσεις 2023

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) ανακοινώνει ότι μέχρι αυτή την στιγμή 29/12/2023, και παρά τις δυσκολίες από την πρώτη εφαρμογή της Νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 2023 – 2027 υπάρχουν …

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πρώτη τροποποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πρώτη τροποποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027 Εγκρίθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2023, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η πρώτη τροποποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) …

1η τροποποίηση Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027

Η Διαχειριστική Αρχή του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 ανακοινώνει ότι στις 19 Οκτωβρίου 2023 έχει υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η 1η τροποποίηση του Σχεδίου με στόχο τη βελτίωση συγκεκριμένων …

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ- ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΠΣΑ 2: «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΥΛΑ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ– ΣΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ – ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΟΙΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ »

To Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Διαχειριστική Αρχή του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023 – 2027) σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) και το Υπουργείο Ενεργείας, Εμπορίου & …

ΕΠΣΑ 3α – Ενθάρρυνση της επενδυτικής δραστηριότητας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στον οινοποιητικό Κλάδο για το οικονομικό έτος 2023 – Καταβολή Ενίσχυσης

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ολοκλήρωσε τις πληρωμές στους δικαιούχους του Μέτρου ΕΠΣΑ 3α – Ενθάρρυνση της Επενδυτικής Δραστηριότητας και Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας …

ΕΠΣΑ – Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης του Αμπελοοινικού Τομέα για το οικονομικό έτος 2023 – Καταβολή Ενίσχυσης

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές στους δικαιούχους του Εθνικού Προγράμματος Στήριξης του Αμπελοοινικού Τομέα για το Οικονομικό Έτος 2023, συνολικού …