Υποβολή Δηλώσεων Ζημιάς από χαλάζι στις 18/3/2024 σε σιτηρά, ξηρικά κτηνοτροφικά φυτά, πορτοκάλια (ποικιλία Βαλέντσια) και χρυσόμηλα (ποικιλία Κουρώ) στους Δήμους Στροβόλου, Λακατάμιας (Πάνω και Κάτω) και στην Κοινότητα Κάτω Δευτεράς

Από τις 27 Φεβρουαρίου 2024 γίνονται δεκτές αιτήσεις, Δηλώσεις Ζημιάς, για τις ζημιές που προκλήθηκαν απόχαλάζιστις 18/3/2024 σε σιτηρά, ξηρικά κτηνοτροφικά φυτά, πορτοκάλια (ποικιλία Βαλέντσια) και χρυσόμηλα (ποικιλία κουρώ) στους Δήμους Στροβόλου, Λακατάμιας (Πάνω και Κάτω) …

Σχέδιο ενίσχυσης σε Συνδέσμους, Ενώσεις Εκτροφέων/ Οργανώσεις Αναπαραγωγής (Κοινωνίες Εκτροφής) για τη δημιουργία και τήρηση γενεαλογικών μητρώων ζώων 2023-2024

Ανακοινώνεται η προκήρυξη Σχεδίου οικονομικής στήριξης σε Συνδέσμους, Ενώσεις Εκτροφέων/ Οργανώσεις Αναπαραγωγής (Κοινωνίες Εκτροφής) που αφορά τη δημιουργία και την τήρηση γενεαλογικών μητρώων-βιβλίων ζώων (αιγών, προβάτων, αγελάδων, χοίρων, Κυπριακών αλόγων και Κυπριακών γαϊδουριών). …

Υποβολή Δήλωσης Καλλιέργειας Σιτηρών σε τεμάχια που θα φυτευθούν πατάτες χειρινής εσοδείας

Πληροφορούνται οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί ότι τα έντυπα υποβολής αίτησης στο Σχέδιο Εκταρικών Επιδοτήσεων (ΣΕΕ) στον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) θα είναι διαφοροποιημένα για το έτος 2024. Συγκεκριμένα, δεν θα είναι …

Ευρωπαϊκά Βραβεία Βιολογικής Παραγωγής. Επιβραβεύοντας την αριστεία

Πληροφορούνται όσοι ασχολούνται με την παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία βιολογικών προϊόντων ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με άλλους φορείς, διοργανώνει, για τρίτη χρονιά, τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Βιολογικής Παραγωγής. Η …

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024

To Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Διαχειριστική Αρχή του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023 – 2027) σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών και το Τμήμα Γεωργίας ανακοινώνουν την προκήρυξη …

Επιχορηγήσεις στον τομέα της Ενημέρωσης και Προώθησης σχετικά με Ευρωπαϊκά γεωργικά προϊόντα που εφαρμόζονται στην Εσωτερική Αγορά και σε Τρίτες Χώρες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την έναρξη υποβολής προτάσεων για το 2024 για τις επιχορηγήσεις από την ΕΕ στον τομέα της Ενημέρωσης και της Προώθησης, σχετικά με τα ευρωπαϊκά προϊόντα (προγραμμα AGRIP) που εφαρμόζονται …