Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος-Φυτοπροστατευτικά προϊόντα

Στο τραπέζι του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος, στην Γαλλία τέθηκε τις προηγούμενες μέρες  το θέμα της μετάβασης της χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και η καταπολέμηση της εισαγόμενης αποψήλωσης των δασών στον πλανήτη.

Συγκεκριμένα η απόλυτα πετυχημένη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 20 και 21 Ιανουαρίου στην πόλη Αμιένς της Γαλλίας, στο Άτυπο Συμβούλιο υπό τη Γαλλική Προεδρία. Την Κύπρο εκπροσώπησε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Ανδρέας Γρηγορίου. Παράλληλα, στις 21 Ιανουαρίου, έγινε κοινή συνάντηση με τους Υπουργούς Ενέργειας της ΕΕ, όπου την Κύπρο εκπροσώπησε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Μάριος Παναγίδης.

Η Κύπρος εφαρμόζει καλές πρακτικές

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συμβουλίου συζητήθηκαν το θέμα της μετάβασης της χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων με στόχο να επιτευχθεί εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η εφαρμογή της στρατηγικής για τη χρήση χημικών προϊόντων, καθώς και η καταπολέμηση της εισαγόμενης αποψήλωσης των δασών στον πλανήτη.

Όσον αφορά το πρώτο θέμα, κατά την παρέμβασή του, ο κ. Γρηγορίου αναφέρθηκε στις καλές πρακτικές της Κύπρου με βάση το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, όπως την εφαρμογή ετικετών με οδηγίες χρήσης, ενώ για κάποια φυτοπροστατευτικά προϊόντα είναι απαραίτητη η γραπτή εισήγηση πιστοποιημένου συμβούλου που προτείνει μέτρα για μείωση των κινδύνων. Τονίστηκε ιδιαίτερα ότι η εισαγωγή συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης με αξιοποίηση εργαλείων πληροφορικής είναι ένα σημαντικό βήμα για τη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων, αλλά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ενδεχόμενη επιβάρυνση στους γεωργούς.

Άμεση ανάγκη η εναρμόνιση

Το επόμενο θέμα που συζητήθηκε ήταν οι προτεραιότητες και προκλήσεις στην εφαρμογή της στρατηγικής για τη χρήση χημικών προϊόντων μέσα στο πλαίσιο εφαρμογής της Πράσινης Συμφωνίας. Σε παρέμβασή του ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας αναφέρθηκε στην ανάγκη για εναρμόνιση της διαδικασίας ελέγχων των εισαγωγών των χημικών προϊόντων και ταχύτερη υιοθέτηση ομαδικών περιορισμών, καθώς και την εφαρμογή δράσεων για προστασία των εργαζομένων από επικίνδυνες χημικές ουσίες. Τονίστηκε, επίσης, η ανάγκη για υιοθέτηση ψηφιακού διαβατηρίου για τα χημικά προϊόντα και αντικείμενα που ενδεχομένως να περιέχουν συγκεκριμένες χημικές ουσίες με περιορισμένη χρήση.

Το τελευταίο θέμα συζήτησης αφορούσε την καταπολέμηση της εισαγόμενης αποψίλωσης των δασών. Τονίστηκε επίσης η ανάγκη εφαρμογής καλών πρακτικών για μείωση του προβλήματος της αποψίλωσης των δασών, όπως η παροχή οικονομικής υποστήριξης στις τρίτες χώρες έτσι ώστε να εφαρμοστούν βιώσιμες και δίκαιες πρακτικές και να προωθηθεί η μετάβαση στις αειφόρες γεωργικές πρακτικές για παραγωγή χωρίς την ανάγκη για αποδάσωση. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην απαιτούμενη διασφάλιση «πράσινων συμμαχιών» με άλλα κράτη, για ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης για τη γεωργία, τη δασοκομία, την αλιεία και τομείς της ενέργειας για μετάβαση στη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή, καθώς και προώθηση της κυκλικής οικονομίας. Επίσης έγινε ειδική αναφορά στα τροπικά δάση που πρέπει να τύχουν προστασίας μαζί με τα άλλα δασικά οικοσυστήματα, καθώς χρησιμεύουν ως παγκόσμιες καταβόθρες διοξειδίου του άνθρακα.

Οι εργασίες του Συμβουλίου ολοκληρώθηκαν με συμμετοχή των Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ όπου συζητήθηκαν το θέμα της δίκαιης μετάβασης στο πλαίσιο του πακέτου “Fit for 55″ και του ρόλου των δασών και των δασικών προϊόντων στις πολιτικές ενέργειας, περιβάλλοντος και κλίματος.