Η Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική

Η Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική Ήξερες ότι η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική θα δώσει έμφαση σε σύγχρονα θέματα που αφορούν τη γεωργία, θα στοχεύσει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και θα …

Το μέλλον της ΚΑΠ: Οι γυναίκες στη γεωργία

Το μέλλον της ΚΑΠ: Οι γυναίκες στη γεωργία Η συμβολή των γυναικών που ζούν και εργάζονται στις αγροτικές περιοχές της Ευρώπης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για το μέλλον, την διατροφή και το …

Πράσινη Άμεση Ενίσχυση

Πράσινη Άμεση Ενίσχυση Η καλλιεργήσιμη γη αγγίζει περίπου το 50% της έκτασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι γεωργοί διαχειρίζονται την ύπαιθρο και τα τοπία της Ένωσης και εφοδιάζουν τους καταναλωτές με ποιοτικά …

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία για ανάδειξη στην πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία για ανάδειξη στην πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο Η μεγαλύτερη πρόκληση και ευκαιρία της εποχής που διανύουμε είναι να γίνουμε η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος στον κόσμο μέχρι το …

Προστασία του περιβάλλοντος μέσω της ΚΑΠ

Προστασία του περιβάλλοντος μέσω της ΚΑΠ Ένα υγιές φυσικό περιβάλλον είναι απαραίτητο για την διατήρηση του γεωργικού τομέα της ΕΕ. Ωστόσο, οι γεωργικές πολιτικές και πρακτικές διαδραματίζουν επίσης όλο και σημαντικότερο …

Πέντε κυπριακά προϊόντα, προστατευόμενα από την ΕΕ

Πέντε κυπριακά προϊόντα, προστατευόμενα από την ΕΕ Η πολιτική ποιότητας της ΕΕ στοχεύει στην προστασία των ονομάτων συγκεκριμένων προϊόντων για την προώθηση των μοναδικών χαρακτηριστικών τους, που συνδέονται με τη γεωγραφική …

Ευχάριστα νέα από την ΕΕ για τους παραγωγούς ελαιολάδου

Ευχάριστα νέα από την ΕΕ για τους παραγωγούς ελαιολάδου Τα σημαντικά αποθέματα σε επίπεδο ΕΕ και οι συνεχιζόμενες καλές συγκομιδές δημιούργησαν ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην ευρωπαϊκή αγορά ελαιολάδου, με αποτέλεσμα τη …

Η ΕΕ ενθαρρύνει τις γυναίκες να ασχοληθούν με τη γεωργία

Η ΕΕ ενθαρρύνει τις γυναίκες να ασχοληθούν με τη γεωργία Η γεωργία εξακολουθεί να είναι ένα κατά κύριο λόγο ανδροκρατούμενο επάγγελμα, ωστόσο, το ποσοστό των γυναικών που διαχειρίζεται γεωργικές εκμεταλλεύσεις αυξάνεται …

Μάθε τα οφέλη της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής

Μάθε τα οφέλη της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής Ήξερες ότι με μόλις €0,30 την ημέρα ο Ευρωπαίος πολίτης εξασφαλίζει ασφαλή και ποιοτικά αγροτικά προϊόντα, συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στηρίζει 22 …

Πότε και γιατί δημιουργήθηκε η Κοινή Αγροτική Πολιτική? – When and why was the Common Agricultural Policy created?

Πότε και γιατί δημιουργήθηκε η Κοινή Αγροτική Πολιτική? Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν η αντιμετώπιση της έλλειψης τροφίμων. Οι ηγέτες της τότε …