Στήριξη σε πληγέντες γεωργούς από τις περσινές πυρκαγιές

Οικονομική ενίσχυση σε Γεωργούς που πλήγηκαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές που ξέσπασαν την περασμένη χρονιά ανακοίνωσε σήμερα (8/2/22), ο «Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών» (ΚΟΑΠ).

Συγκεκριμένα μέσω του ΚΟΑΠ, ανακοινώθηκε η Α΄ Προκήρυξη του Καθεστώς ΜΕΤΡΟΥ 5.2 «Στήριξη επενδύσεων για αποκατάσταση γεωργικού δυναμικού», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Κύπρου 2014 – 2020.

Ποιες ημερομηνίες αφορούν τα μέτρα

Μέσω του Μέτρου 5.2 παρέχεται οικονομική ενίσχυση σε γεωργούς που πλήγηκαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές που ξέσπασαν:

•        στις 16/6/21 στις Κοινότητες Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου και Πλατανιστάσας,

•        στις 26/6/2021 στις Κοινότητες Κοίλης και Τάλας,

•        στις 3/7/2021 στις Κοινότητες Αρακαπά, Επταγώνιας, Ακαπνού, Διερώνας, Οδού, Οράς, Μελίνης, Συκόπετρας, Αγίους Βαβατσινιάς και Βαβατσινιάς και:

•        στις 19/9/21 στις Κοινότητες Γιόλου, Σίμου, Δρύμου και Δρυνιά.

Για αποκατάσταση ζημιών

Όπως αναφέρει ο ΚΟΑΠ, το μέτρο παρέχει στήριξη στους πληγέντες γεωργούς που έχουν αποκαταστήσει ή προτίθενται να αποκαταστήσουν το γεωργικό τους δυναμικό (π.χ. γεωργικά μηχανήματα, υποστατικά, μηχανολογικός εξοπλισμός) και να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται στον ίδιο παραγωγικό κλάδο που απασχολούνταν πριν τα καταστροφικά συμβάντα.

Σχετικές πληροφορίες

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από την Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2022 μέχρι την Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022 (ώρα 23:59 μ.μ.) ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας: www.eas.capo.gov.cy. Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο μέσω διαπιστευμένων φορέων –συμβούλων, οι οποίοι εγκρίθηκαν  για το σκοπό αυτό από το Τμήμα Γεωργίας.

Ο κατάλογος των διαπιστευμένων φορέων, το Ενημερωτικό Έντυπο και όλο το συνοδευτικό υλικό είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ www.capo.gov.cy καθώς και στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 www.paa.gov.cy.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την Κα Μαρίνα Πετρίδου στο τηλέφωνο 22 557 778.