Ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών

Ευχάριστα τα νέα στον τομέα της γεωργίας και δη στους νέους γεωργούς που επιθυμούν εμπλοκή με το επάγγελμα του αγρότη.

Η κυβέρνηση προωθεί την στήριξη των νέων γεωργών και συγκεκριμένα ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) μέσω παροχής οικονομικής ενίσχυσης σε νέους ηλικίας από 18 έως και 40 ετών που επιθυμούν να εγκατασταθούν για πρώτη φορά ως επικεφαλείς / αρχηγοί εκμετάλλευσης στον πρωτογενή τομέα.

Το ποσό ενίσχυσης που θα δοθεί κυμαίνεται από €20.000 μέχρι €50.000 αναλόγως και τυχόν συμμετοχής των ενδιαφερομένων στην  γ’ προκήρυξη του Καθεστώτος 4.1.

Συγκεκριμένα ο ΚΟΑΠ ανακοίνωσε χθες την έκδοση του Εγχειριδίου Εφαρμογής – Ενημέρωση Αιτητών που αφορά την Β΄ Προκήρυξη του Καθεστώς 6.1 :«Ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Κύπρου 2014 – 2020.

Μέσω του Μέτρου 6.1 παρέχεται όπως αναφέρεται και πιο πάνω οικονομική ενίσχυση σε νέους από 18-40 χρόνων που επιθυμούν να εγκατασταθούν για πρώτη φορά ως επικεφαλείς / αρχηγοί εκμετάλλευσης στον πρωτογενή τομέα.

Που γίνονται οι αιτήσεις και μέχρι πότε;

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από την Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2022 μέχρι την Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022 (ώρα 23:59 μ.μ.) ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας: www.eas.capo.gov.cy. Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο μέσω διαπιστευμένων φορέων –συμβούλων, οι οποίοι εγκρίθηκαν  για το σκοπό αυτό από το Τμήμα Γεωργίας.

Ο κατάλογος των διαπιστευμένων φορέων, το Ενημερωτικό Έντυπο και όλο το συνοδευτικό υλικό είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ www.capo.gov.cy καθώς και στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 www.paa.gov.cy   

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες και τηλεφωνικά στα τηλέφωνα 22 557 778.