Γεωπόνος

Η εταιρεία Alion Vegetables & Fruit Co Ltd. ζητά να προσλάβει Γεωπόνο για την επαρχία Πάφου. Σκοπός Θέσης Είναι υπεύθυνος/η για τη διασφάλιση της εφαρμογής φιλοπεριβαλλοντικών, ασφαλών και σωστών πρακτικών καλλιέργειας …

Technical Sales Representative

Dairy Line an Italian Company with long and consolidated experience in ruminant nutrition is looking for: Graduates in agricultural science, animal husbandry, and veterinary medicine for sales and monitoring activities to …

Technical Sales Representative

Seeking a Technical Sales Representative for sales and monitoring activities to be carried out in dairy farms in Cyprus. To support continuous expansion in the Cyprus market and offer excellent customer …

Τεχνικός Γεωργικών Ερευνών

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος απασχόληση εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στη δημόσια υπηρεσία. Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ανανκοινώνει ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της …