Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΠ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική είναι μια εταιρική σχέση μεταξύ γεωργίας και κοινωνίας και μεταξύ της Ευρώπης και των αγροτών της. Έχει ως στόχο: στήριξη των αγροτών και βελτίωση της γεωργικής παραγωγικότητας, διασφαλίζοντας σταθερό εφοδιασμό σε προσιτές τιμές τροφίμων· να διασφαλίσει τους αγρότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να μπορούν να ζούν· να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων· τη διατήρηση αγροτικών περιοχών και τοπίων σε ολόκληρη την ΕΕ· να διατηρηθεί ζωντανή την αγροτική οικονομία προωθώντας θέσεις εργασίας στη γεωργία, τις αγροδιατροφικές βιομηχανίες και συναφείς τομείς. 

Μάθετε περισσότερα για την εκστρατεία μας: www.learnaboutcap.com

#imcap#learnaboutcap#euagri#agriculture#farmers#EU