Απαντήσεις Υπ. Γεωργίας στα δημοσιεύματα για τη διαχείριση του χαλλουμιού ως προϊόντος ΠΟΠ

Άμεση ήταν η ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ), αναφορικά με χθεσινά και προχθεσινά δημοσιεύματα (9/2/22-10/2/22),που σχετίζονται με αρνητικές κριτικές αναφορικά με τη διαχείριση του χαλλουμιού.

Το Υπουργείο Γεωργίας, μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε αναφέρει ότι βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στην αλυσίδα παραγωγής του προϊόντος, με στόχο να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη που προκύπτουν από την κατοχύρωση του ως προϊόντος Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ).

Όπως αναφέρει η διαβούλευση αφορά πιθανές αλλαγές που θα προωθηθούν σε σχέση με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) διαδικασίες.

Η συζήτηση σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας γίνεται στη βάση ξεκάθαρων αρχών, οι οποίες τέθηκαν εξ αρχής από το Υπουργείο και συμφωνήθηκαν εκ μέρους όλων των φορέων που συμμετέχουν στον διάλογο (αιγοπροβατοτρόφοι, αγελαδοτρόφοι, τυροκόμοι και αγροτικές οργανώσεις) και αφορούν τις ακόλουθες παραμέτρους:

Απόσυρση των νομικών μέτρων

-Διασφάλιση της φήμης του προϊόντος και ενίσχυση της προστασίας της ονομασίας του από προϊόντα μιμητισμού. Η ενδεχόμενη επίτευξη συμφωνίας θα συνεπάγεται και απόσυρση όλων των νομικών μέτρων που έχουν ληφθεί σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο κατά της καταχώρισης του χαλλουμιού στον κατάλογο των προϊόντων ΠΟΠ της ΕΕ.

-Διασφάλιση της βιωσιμότητας των αιγοπροβατοτρόφων, με δεδομένη τη δυσμενή θέση στην οποία βρίσκονται σήμερα, που αναγνωρίζεται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

-Διατήρηση (τουλάχιστον) των υφιστάμενων αγοραστών, των εξαγωγών και της δυναμικής του προϊόντος, καθώς και αξιοποίηση όλης της παραγωγής γάλακτος, αιγοπρόβειου και αγελαδινού.

-Ειδικά σε σχέση με την ποσόστωση αιγοπρόβειου και αγελαδινού γάλακτος στο μείγμα από το οποίο προέρχεται το χαλλούμι, πιθανή διαφοροποίηση θα πρέπει να μπορεί να γίνει αποδεκτή από την ΕΕ και θα ισχύει από το 2024.

-Καθολική αποδοχή και αυστηρή εφαρμογή της συμφωνημένης λύσης, μέσα από τη διαμόρφωση μηχανισμού επιτήρησης των ελέγχων, με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων.

Όπως προσθέτει η σχετική ανακοίνωση η πρόταση που διέρρευσε χθες στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης αποτελεί μια από τις διάφορες παραλλαγές προτάσεων που συζητήθηκαν κατά τον διάλογο που διεξήχθη σε πολύ εποικοδομητικό κλίμα, τις τελευταίες εβδομάδες. Εκτεταμένη συζήτηση έγινε και για άλλες εναλλακτικές επιλογές. «Το ΥΓΑΑΠ δεν επιθυμεί να σχολιάσει την συγκεκριμένη ή άλλη πρόταση, από τη στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη ο διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Καλεί επίσης τους φορείς που συμμετέχουν στον διάλογο να πράξουν το ίδιο, παραμένοντας προσηλωμένοι στην αξιολόγηση των προτάσεων που έχουν συζητηθεί, συμβάλλοντας έτσι στην εξεύρεση μιας κοινά αποδεκτής λύσης, που θα επιφέρει σημαντικά πρόσθετα οφέλη, τόσο για τους ίδιους όσο και για την οικονομία του τόπου μας.

Ξεκαθαρίζει ότι, εάν τελικά δεν επιτευχθεί συμφωνία, σε καμία περίπτωση δεν διαφοροποιείται η ανάγκη εφαρμογής του πλαισίου που καθορίζουν οι σχετικοί Κανονισμοί της ΕΕ σε σχέση με την καταχώριση του χαλλουμιού στα προϊόντα ΠΟΠ, τους οποίους και είναι αποφασισμένο να εφαρμόσει με κάθε αυστηρότητα» καταλήγει η ανακοίνωση.