51ο συνέδριο των Επικεφαλής των Οργ. Αγρ. Πληρωμών της ΕΕ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 51ο Συνέδριο των Επικεφαλής των Οργανισμών Αγροτικών Πληρωμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Παρίσι.

Συγκεκριμένα στο εν λόγω συνέδριο, συμμετείχε και ο Κύπριος  Επίτροπος του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ), κ. Ανδρέας Κυπριανού, ο οποίος μετέβη συνοδευόμενος από άλλα στελέχη του Οργανισμού, που συμμετείχαν στο 51ο Συνέδριο των Επικεφαλής των Οργανισμών Αγροτικών Πληρωμών (Conference of Directors of the EU Paying Agencies) που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, από τις 11 Μαΐου μέχρι τις 13 Μαΐου 2022. 

Σύνεδροι των 27 κρατών μελών

Στο Συνέδριο συμμετείχαν Σύνεδροι από όλα τα είκοσι επτά (27) Κράτη Μέλη, τις υπό ένταξη χώρες, καθώς επίσης και εκπρόσωποι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο και την Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

Τα θέματα που απασχόλησαν το συνέδριο ήταν θέματα της Νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 2023-2027, οι έλεγχοι με παρακολούθηση των γεωργικών γαιών (Monitoring), οι μηχανισμοί που συμβάλλουν στην ποιότητα της διαδικασίας εξέτασης και πληρωμής των αιτήσεων, η ορθή χρήση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και άλλα θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Το συνέδριο άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις στου Λειτουργούς του ΚΟΑΠ, καθώς και στους λειτουργούς των υπολοίπων κρατών μελών που συμμετείχαν και έλαβαν αποφάσεις οι οποίες θα εφαρμοστούν ισότιμα σε όλες τις χώρες, δίνοντας έμφαση στον τομέα της γεωργίας και τους επαγγελματίες του χώρου.

Για τις σχετικές αποφάσεις και πληροφορίες που ανταλλάχθηκαν θα ενημερωθούν στο αμέσως επόμενο διάστημα οι ενδιαφερόμενοι και οι συντεχνίες των αγροτών με στόχο την καλύτερη διαχείριση και εφαρμογή εκεί και όπου επιβάλλεται.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον ΚΟΑΠ, στα κατά τόπου γραφεία.