ΜΕΤΡΟ ΕΠΣΑ 1γ – Πράσινος Τρύγος σε Αμπελώνες Οινοπαραγωγής 2022 – 2023 -Καταβολή Ενίσχυση

ΜΕΤΡΟ ΕΠΣΑ 1γ – Πράσινος Τρύγος σε Αμπελώνες Οινοπαραγωγής 2022 – 2023 Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ολοκλήρωσε τις πληρωμές στους δικαιούχους του …

Μέτρο ΕΠΣΑ 1β – Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελώνων για το Οικονομικό Έτος 2023- Καταβολή Ενίσχυσης

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τις πληρωμές στους δικαιούχους του Μέτρου ΕΠΣΑ 1β Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελώνων για το Οικονομικό Έτος 2023. Η ενίσχυση για το Μέτρο …

Μέτρο ΚΟΑ3 – Ενίσχυση σε Αναγνωρισμένες Οργανώσεις Παραγωγών Οπωροκηπευτικών με βάση τα Επιχειρησιακά τους Προγράμματα για το Οικονομικό Έτος 2023

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ολοκλήρωσε τις πληρωμές στους δικαιούχους του Μέτρου ΚΟΑ3 – Ενίσχυση σε Αναγνωρισμένες Οργανώσεις Παραγωγών Οπωροκηπευτικών με βάση τα …

Παράταση περιόδου τροποποιήσεων στην Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων 2023

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών ανακοινώνει πως η περίοδος υποβολής τροποποιήσεων στην Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων, οι οποίες είχαν καταληκτική ημερομηνία την 20η Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Μέρος …

Παροχή Ενίσχυσης Μελισσοκομικού Προγράμματος 2023

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές του Μελισσοκομικού Προγράμματος συνολικού ύψους €336.457,07 για το έτος 2023. Η Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης υλοποιείται στην Κύπρο …

Μεγάλο ενδιαφέρον αγροτών για το «Ενίσχυση Πρώτης Εγκατάστασης Νέων Γεωργών»

Μεγάλο ενδιαφέρον από τους αγρότες μας, με αποτέλεσμα να παραληφθεί μεγάλος αριθμός αιτήσεων, με αποτέλεσμα το Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στο οποίο υπάγεται η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, …