Κοινή Αγροτική Πολιτκή (ΚΑΠ)

Η ΚΑΠ καθιστά βασική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1962. Η ένωση αντιλήφθηκε τη σημαντικότητα της γεωργίας για την οικονομία της ενιαίας αγοράς. Η ΚΑΠ παραμένει ουσιώδης πολιτική για όλα τα κράτη-μέλη μέχρι σήμερα. Αυτό γιατί η γεωργία είναι αναπόσπαστος τομέας της οικονομίας αλλά και λόγο της προσαρμογής της ΚΑΠ στις διάφορες απαιτήσεις κάθε εποχής. 

Με τη στροφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη βιωσιμότητα και την υιοθέτηση Πράσινων Πολιτικών όπως το Green Deal και From Farm to Fork που συμβάλλουν στην παγκόσμια προσπάθεια προς ένα βιώσιμο πλανήτη έτσι και η ΚΑΠ πορεύεται με πιο Πράσινες Προτεραιότητες για το 2022. Συγκεκριμένα πλέον η ΚΑΠ στοχεύει :

-Την στήριξη των αγροτών και βελτίωση της γεωργικής παραγωγικότητας, διασφαλίζοντας σταθερό εφοδιασμό σε προσιτές τιμές τροφίμων

-Να διασφαλίσει τους αγρότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να ζουν εύλογα

-Να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων

-Τη διατήρηση αγροτικών περιοχών και τοπίων σε ολόκληρη την ΕΕ

-Να διατηρήσουν ζωντανή την αγροτική οικονομία προωθώντας θέσεις εργασίας στη γεωργία, τις αγροδιατροφικές βιομηχανίες και συναφείς τομείς.

Η Κύπρος αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2004, και μέσω αυτή της συμμετοχής της στην οικογένεια της Ευρώπης επωφελείται άμεσα από την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) η οποία στηρίζει σημαντικά τους αγρότες.

Η αγροτική ανάπτυξη της υπαίθρου και της Κύπρου γενικότερα συμβάλει στην πρόοδο της οικονομίας και την ευημερία της χώρας.

Προσφέρει άμεσες ενισχύσεις στις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις που διαθέτει η Κύπρος (75% του συνόλου) οι οποίες χρειάζονται την υποστήριξη της Ενωμένης Ευρώπης για την διασφάλιση της ποιότητας ζωής των απασχολούμενων σε αυτές.

Συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στις αγροτικές περιοχές της χώρας μας με μέτρα αγροτικής ανάπτυξης.

Προστατεύει τους επαγγελματίες του κλάδου και τους καταναλωτές, στοχεύοντας κυρίως σε παραδοσιακούς τομείς της Κυπριακής γεωργικής οικονομίας (κρασί, φρούτα και λαχανικά) με μέτρα προστασίας της αγοράς.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την ΚΑΠ, τις προτεραιότητες και τα οφέλη της εδώ:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_en