Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών ανακοινώνει πως η περίοδος υποβολής τροποποιήσεων στην Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων, οι οποίες είχαν καταληκτική ημερομηνία την 20η Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Μέρος Ε’ του Εγχειριδίου Εφαρμογής Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων – Ενημέρωση Αιτητή στα σημεία:

· Τροποποιήσεις στοιχείων στην Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων

· Ανάκληση Μέρους ή Ολόκληρης της Ενιαίας Αίτησης

παρατείνεται μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε το Εγχειρίδιο Εφαρμογής Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων – Ενημέρωση Αιτητή 2023 στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.capo.gov.cy ή να αποταθείτε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη στο 77771999 καθώς και στα κατά τόπους Επαρχιακά / Περιφερειακά Γραφεία ΚΟΑΠ.