Μεγάλο ενδιαφέρον από τους αγρότες μας, με αποτέλεσμα να παραληφθεί μεγάλος αριθμός αιτήσεων, με αποτέλεσμα το Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στο οποίο υπάγεται η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, αποφάσισε τη διάθεση επιπλέον κονδυλίων με σκοπό να καλυφθεί πλήρως η αυξημένη ζήτηση που παρουσιάστηκε.

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών προχώρησαν στην τρίτη προκήρυξη του Καθεστώτος 4.1 και στην δεύτερη προκήρυξη του Καθεστώτος 6.1, με την παραλαβή των αιτήσεων να ολοκληρώνεται στις 5 Σεπτεμβρίου 2022.Για άλλη μια φορά υπήρξε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους αγρότες μας, με αποτέλεσμα να παραληφθεί μεγάλος αριθμός αιτήσεων. Παραλήφθηκαν 562 αιτήσεις για το Καθεστώς 4.1 και 293 αιτήσεις για το Καθεστώς 6.1. Ως νέο στοιχείο στην διαδικασία της συμπλήρωσης και υποβολής των αιτήσεων ήταν το γεγονός ότι για πρώτη φορά όλα αυτά έγιναν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΚΟΑΠ.

Η μεγάλη απήχηση που υπήρξε είχε καταδείξει ότι ο αρχικός προϋπολογισμός του Καθεστώτος 4.1 ύψους €31εκ. και του Καθεστώτος 6.1 ύψους €5εκ. ήταν πολύ μικρός για να καλύψει την ζήτηση. Ο Επίτροπος αντιλαμβανόμενος από νωρίς την ανεπάρκεια των διαθέσιμων κονδυλίων προχώρησε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια και εισηγήθηκε έτσι ώστε να αυξηθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός. Ως αποτέλεσμα αυτού, το Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στο οποίο υπάγεται η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, αποφάσισε τη διάθεση επιπλέον κονδυλίων με σκοπό να καλυφθεί πλήρως η αυξημένη ζήτηση που παρουσιάστηκε.

Παρά τον πολύ μεγάλο αριθμό αιτήσεων που είχαμε να επεξεργαστούμε και την πολυπλοκότητα των ελέγχων που απαιτούνται για την αξιολόγηση των συγκεκριμένων αιτήσεων, πετύχαμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία εγκρίσεων τον Ιούλιο του 2023, αρκετά νωρίτερα από ότι αρχικά είχε προγραμματιστεί. Μέχρι σήμερα, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι έχουν εγκριθεί όλες οι αιτήσεις οι οποίες ήταν πλήρεις ή οι συγκεκριμένοι αιτητές ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας για προσκόμιση των ελλειπόντων παραστατικών των αιτήσεών τους, πληρούσαν τα κριτήρια συμμετοχής και εξασφάλισαν βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση της ελάχιστης που έχει καθοριστεί.

Η διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων που παραμένουν σε εκκρεμότητα θα συνεχιστεί, ανάλογα με την ανταπόκρισή των ενδιαφερομένων.