Η ΕΚΘΕΣΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ: ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΠΙΕΣΕΙΣ

Στην τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βραχυπρόθεσμων προοπτικών για τις γεωργικές αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εν λόγω τακτική δημοσίευση παρουσιάζει μια γενική και ανά τομέα επισκόπηση των τελευταίων τάσεων και των περαιτέρω προοπτικών για τις αγορές αγροδιατροφικών προϊόντων. Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας έχει διαταράξει σημαντικά τις παγκόσμιες γεωργικές αγορές. Το γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει μεγαλύτερη αβεβαιότητα όσον αφορά τη μελλοντική διαθεσιμότητα σιτηρών και ελαιούχων σπόρων και έχει επιφέρει πρόσθετη αστάθεια στις ήδη τεταμένες αγορές. Η ΕΕ είναι σε μεγάλο βαθμό αυτάρκης όσον αφορά τα τρόφιμα, με τεράστιο εμπορικό πλεόνασμα στον αγροδιατροφικό τομέα, ενώ η ενιαία αγορά της ΕΕ αναμένεται και πάλι ότι θα αποδείξει την ικανότητά της να απορροφά τους κραδασμούς. Τα προτεινόμενα μέτρα για την αύξηση της παραγωγής αροτραίων καλλιεργειών της ΕΕ θα επιτρέψουν στους γεωργούς να αυξήσουν την έκταση σποράς αραβοσίτου, ηλίανθου και πρωτεϊνούχων καλλιεργειών. Κατά συνέπεια, η συγκομιδή της ΕΕ το 2022 μπορεί να είναι πολύ καλή για τα σιτηρά και τους ελαιούχους σπόρους, υπό την προϋπόθεση ότι θα επικρατήσουν κανονικές καιρικές συνθήκες. Η παραγωγή σιτηρών στην ΕΕ προβλέπεται να ανέλθει σε 297,7 εκατ. τόνους όσον αφορά τη συγκομιδή του 2022. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες ανησυχίες σχετικά με την οικονομική προσιτότητα λόγω των υψηλών τιμών της αγοράς και των πληθωριστικών τάσεων. Για παράδειγμα, ο αυξανόμενος πληθωρισμός και τα έξοδα παραγωγής είναι πιθανό να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση στις τιμές καταναλωτή όσον αφορά τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Ενώ η κατανάλωση τυριού και βουτύρου ενδέχεται να συνεχίσει να αυξάνεται ελαφρά, η χρήση σκόνης γάλακτος στη μεταποίηση αναμένεται να μειωθεί. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες αγορές, ανατρέξτε στη σχετική είδηση και στην έκθεση.