Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία για ανάδειξη στην πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο

Η μεγαλύτερη πρόκληση και ευκαιρία της εποχής που διανύουμε είναι να γίνουμε η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος στον κόσμο μέχρι το 2050. Για αυτό τον σκοπό η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, μία φιλόδοξη δέσμη μέτρων που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα μπορούσε να βοηθήσει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης να αποκομίσουν οφέλη από τη βιώσιμη μετάβαση σε πράσινες λύσεις.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν στήριξη τόσο για τη μείωση των εκπομπών όσο και τις επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία αιχμής, με στόχο τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης.

Υποστηριζόμενη από επενδύσεις σε πράσινες τεχνολογίες, βιώσιμες λύσεις και νέες επιχειρήσεις, η Πράσινη Συμφωνία μπορεί να αποτελέσει μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ. Η συμμετοχή και η δέσμευση του κοινού και όλων των ενδιαφερόμενων μερών έχει καθοριστική σημασία για την επιτυχία της.

Πάνω απ’ όλα, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για μια δίκαιη και κοινωνικά εξισορροπημένη μετάβαση σε μία Ευρώπη φιλική προς το περιβάλλον. Ο σκοπός είναι κανένα άτομο και καμία περιφέρεια να μην μείνει έξω από τη μεγάλη αυτή αλλαγή που θα μας οδηγήσει σ’ένα καλύτερο μέλλον για όλους μας.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θα βελτιώσει την ευημερία και την υγεία των πολιτών και των μελλοντικών γενεών. Πολλά είναι τα πλεονεκτήματα για τους ιδιώτες, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία. Ανάμεσα στα οφέλη είναι ο καθαρότερος αέρας, η καθαρότερη ενέργεια, νερό και έδαφος, οι επαναχρησιμοποιούμενες ή ανακυκλώσιμες συσκευασίες, λιγότερα απορρίμματα, πιο υγιεινά τρόφιμα με λιγότερα φυτοφάρμακα και λιπάσματα, οι καλύτερες δημόσιες συγκοινωνίες και περισσότερα σημεία φόρτισης για ηλεκτροκίνητα οχήματα.

Η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος επηρεάζουν όλους τους ανθρώπους. Γι’ αυτό χρειάζεται μια παγκόσμια λύση.

Η ΕΕ δεσμεύεται να δώσει το παράδειγμα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και να αξιοποιήσει τη διπλωματία, το εμπόριο και την αναπτυξιακή συνεργασία για να προωθήσει τη δράση για το κλίμα, καθορίζοντας έτσι πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης σε όλες τις παγκόσμιες αξιακές αλυσίδες.