Πληροφορούνται όσοι ασχολούνται με την παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία βιολογικών προϊόντων ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με άλλους φορείς, διοργανώνει, για τρίτη χρονιά, τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Βιολογικής Παραγωγής.

Η βράβευση, που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 23 Σεπτεμβρίου 2024, αποτελεί αναγνώριση της αριστείας στην αλυσίδα αξίας των βιολογικών προϊόντων και εντάσσεται στα πλαίσια των δράσεων του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης της Βιολογικής Παραγωγής μέσω της Στρατηγικής «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο». Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, βραβεία απονέμονται στους καλύτερους και πιο καινοτόμους συμμετέχοντες στην αλυσίδα του τομέα της βιολογικής παραγωγής.

Οι κατηγορίες βραβείων είναι οι εξής:

*Βραβείο καλύτερου παραγωγού βιολογικών προϊόντων και καλύτερης παραγωγού βιολογικών προϊόντων
*Βραβείο καλύτερης βιολογικής περιφέρειας
*Βραβείο καλύτερου βιολογικού δήμου
*Βραβείο καλύτερης βιολογικής μεταποιητικής μονάδας
*Βραβείο καλύτερου/καλύτερης εμπόρου λιανικής πώλησης βιολογικών τροφίμων
*Βραβείο καλύτερου βιολογικού εστιατορίου

Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στο EU Organic Awards (europa.eu). Η περίοδος υποβολής αίτησης είναι από τις 4 Μαρτίου μέχρι και τις 12 Μαΐου 2024.