Δεύτερη παράταση από τον ΚΟΑΠ, για την απογραφή ζωικού πληθυσμού αιγοπροβάτων

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) ανακοινώνει παράταση προθεσμίας για απογραφή ζωικού πληθυσμού αιγοπροβάτων, στο πλαίσιο εφαρμογής της Προαιρετικής Συνδεδεμένης Στήριξης Αιγοπροβάτων (ΠΣΣΑ) 2022 και δυνατόν άλλων μέτρων κεφαλικής επιδότησης αιγοπροβάτων που τυχόν προκηρυχθούν για το έτος 2022. 

Ως τελευταία ημέρα απογραφής και κοινοποίησης αποτελεσμάτων στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (ΚΥ) ο Επίτροπος ΚΟΑΠ όρισε την Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2022.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία απογραφής, ο ζωικός πληθυσμός στην εκμετάλλευση είναι 100 ή περισσότερα ζώα, σύμφωνα με την ηλεκτρονική βάση δεδομένων των ΚΥ, η απογραφή θα πρέπει να διενεργηθεί με σαρωτή. Η απογραφή με  χρήση σαρωτή σε εκμεταλλεύσεις με ζωικό πληθυσμό 100 ή περισσότερα ζώα, αποτελεί κριτήριο επιλεξιμότητας.

Για επιπρόσθετες πληροφορίες ή / και διευκρινίσεις σχετικά με τη διενέργεια της απογραφής ζωικού πληθυσμού, παρακαλείσθε όπως επικοινωνείτε τηλεφωνικώς με τα κατά τόπους Επαρχιακά Κτηνιατρικά Γραφεία ή Κτηνιατρικούς Σταθμούς. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία του ΚΟΑΠ.