Γεωργία: 40 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ε.Ε

Περίπου 10 εκατομμύρια γεωργικές εκτάσεις στην Ευρωπαϊκή ‘Ένωση προσφέρουν σχεδόν 40 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, στον τομέα της γεωργίας και των τροφίμων, σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζει έμπρακτα τον αγροτικό και γεωργικό τομέα, της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΑΠ), η οποία θεσπίστηκε το 1962 και αποτελεί μια από τις εμβληματικές πολιτικές της Ε.Ε. Με την πάροδο του χρόνου, η Κοινή Γεωργική Πολιτική έχει υποστεί μια σειρά μεταρρυθμίσεων που διασφαλίζουν μια πιο πράσινη και πιο δίκαιη αγροτική πολιτική, διατηρώντας στο επίκεντρό της τα δικαιώματα των γεωργών.

Ωστόσο, οι αγρότες και ο γεωργικός τομέας δέχθηκαν ισχυρό πλήγμα από τον κορωνοϊό, έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε ειδικά μέτρα για τη στήριξη της βιομηχανίας και των εισοδημάτων. Η μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής θα τεθεί σε εφαρμογή από το 2023 λόγω καθυστερήσεων στη διαπραγμάτευση του προϋπολογισμού.

Στην ολομέλεια του περασμένου Νοεμβρίου, το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη νέα, πιο οικολογική, πιο δίκαιη, πιο ευέλικτη και πιο διαφανή Κοινή Γεωργική Πολιτική  της ΕΕ.

Για να επιτευχθούν οι στόχοι, η Επιτροπή θα αξιολογεί κατά πόσον τα εθνικά στρατηγικά σχέδια συνάδουν με αυτές τις δεσμεύσεις, ενώ οι αγρότες θα πρέπει να ακολουθούν φιλικές προς το κλίμα και το περιβάλλον πρακτικές. Τα κράτη μέλη θα υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι τουλάχιστον το 35% του προϋπολογισμού τους για την αγροτική ανάπτυξη και τουλάχιστον το 25% των άμεσων ενισχύσεων θα κατευθύνονται σε μέτρα για την προστασία του κλίματος και του περιβάλλοντος.

Το Κοινοβούλιο εξασφάλισε ότι τουλάχιστον το 10% των άμεσων ενισχύσεων θα κατευθύνεται στη στήριξη μικρών και μεσαίων αγροτικών επιχειρήσεων, ενώ τουλάχιστον το 3% του προϋπολογισμού της ΚΓΠ θα διατίθεται σε νέους αγρότες. Χάρη στη στάση του Κοινοβουλίου αποφασίστηκε επίσης να συσταθεί ένα μόνιμο αποθεματικό αντιμετώπισης κρίσεων με ετήσιο προϋπολογισμό 450 εκ. ευρώ, το οποίο θα στηρίζει τους αγρότες σε περιόδους που οι τιμές και οι αγορές παρουσιάζουν αστάθεια.

Μόλις οι νέοι κανόνες εγκριθούν από το Συμβούλιο, θα τεθούν σε ισχύ από τη 1η Ιανουαρίου 2023.