Κύπριοι γεωργοί

Πέραν των 34,000 άτομα δηλώνουν εκταρικές επιδοτήσεις από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών πληρωμών (ΚΟΑΠ). Ένας αριθμός βεβαίως που δεν αφορά μόνο καθαυτό γεωργούς, αλλά και άλλους ιδιώτες οι οποίοι ενδεχομένως να ασχολούνται ερασιτεχνικά με τον χώρο της γεωργίας.

Οι επαγγελματίες γεωργοί είναι σύμφωνα με την νομοθεσία, όσοι πιστώνουν (καταβάλλουν) Κοινωνικές Ασφαλίσεις του γεωργού ή αυτοί που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο Αγροτών. Μητρώο το οποίο  θεσμοθετήθηκε από το κράτος τα τελευταία 3 χρόνια.

Οι επαγγελματίες του κλάδου σύμφωνα με τις συντεχνίες των αγορών επαληθεύονται με δύο τρόπους: με το Μητρώο Γεωργών ή μέσω των Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Οι άλλοι που λαμβάνουν εκταρικές επιδοτήσεις είναι οι ερασιτέχνες του χώρου που φυσικά έχουν δικαίωμα να καλλιεργούν την γη τους και να απολαμβάνουν τους καρπούς τους με ποικίλους τρόπους.

Οι πλείστοι αγρότες είναι μεγαλύτερης ηλικίας

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των προηγούμενων πέντε ετών, οι πλειονότητα των αγροτών μας αποτελείται από άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Μόνο το 1.7% των αγροτών είναι κάτω των 35 χρονών, ενώ το 40% είναι άνω των 64 ετών.

Την ίδια ώρα στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο το 5,6% των αγροτικών εκμεταλλεύσεων ανήκει σε αγρότες ηλικίας μικρότερης των 35 ετών. Ταυτόχρονα, ποσοστό μεγαλύτερο από το 31% των κατόχων ευρωπαϊκών εκμεταλλεύσεων είναι μεγαλύτεροι των 65 ετών.

Που βρίσκεται η Κύπρος

Η Κύπρος έχει το χαμηλότερο μερίδιο νέων γεωργών στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ποσοστό που δεν ξεπερνάει το 1,5% του συνόλου των απασχολούμενων στη γεωργία.

Το 89,9% των εκμεταλλεύσεων έχουν έκταση κάτω από 5 εκτάρια κάτι που αντιστοιχεί σε μικρού μεγέθους γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Ο πρωτογενής τομέας της παραγωγής (γεωργία, δασοκομία και αλιεία) αντιστοιχεί στο 2,3% της οικονομίας της χώρας(υψηλότερο από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο, που αντιστοιχεί στο 1,5%). Μόνο η γεωργία απασχολεί το 3,6% του εργατικού δυναμικού της Κύπρου.(χαμηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ των 28, 4,3%).

Ναι μεν… αλλά

Αξίζει να αναφερθεί πως η Κύπρος έχει τις περισσότερες πωλήσεις σε κτηνιατρικά αντιβιοτικά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο παράγει σχεδόν τις διπλάσιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί τις τελευταίες δεκαετίες.