Σύμβουλος Συστημάτων Ποιότητας

Full Time
Larnaca
Posted 8 months ago

Η Zebranico Ltd δραστηριοποιείται στον χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Μέσα από την πολυετή εμπειρία της καθοδηγεί τους πελάτες της ανάλογα με τις ανάγκες τους στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη, την εφαρμογή και την πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης, στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση των διεργασιών τους και τη διάθεση υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, ακολουθώντας σύγχρονα και αναγνωρισμένα μοντέλα διοίκησης και διαχείρισης που προσαρμόζονται σε διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές.

H Zebranico Ltd, επιθυμεί να προσλάβει άμεσα για πλήρη απασχόληση Σύμβουλο Συστημάτων Ποιότητας, με έδρα την Λάρνακα.

Απαραίτητα Προσόντα:

-Πτυχίο Θετικών Επιστημών (μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός).

-Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών στο αντικείμενο υποστήριξης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (πχ ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 22000).

-Ικανότητα εργασίας υπό πίεση χρόνου και στενά χρονικά περιθώρια.

-Ομαδικότητα, πνεύμα συνεργασίας και επικοινωνιακές δεξιότητες.

-Πολύ καλή γνώση MS Office.

-Άριστη επικοινωνία, παρουσίαση και ικανότητα γραφής στα Αγγλικά.

Επιπρόσθετα προσόντα:

-Η γνώση πρόσθετης ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

-Προϋπηρεσία στη σύνταξη, την υποβολή, τη διαχείριση και την επίβλεψη επιχειρηματικών προγραμμάτων.

Βασικές αρμοδιότητες/καθήκοντα:

-Εφαρμογή συστημάτων ποιότητας.

-Προετοιμασία και τήρηση αρχείων και εγγράφων για τις επιθεωρήσεις.

-Διενέργεια προκαταρκτικών επιθεωρήσεων σε οργανισμούς/επιχειρήσεις.

-Συλλογή δικαιολογητικών επεξεργασία και έλεγχος εγγραφών.

-Οργάνωση, διαχείριση και παρακολούθηση έργων.

-Εξυπηρέτηση και επικοινωνία με πελάτες.

-Άλλα συναφή καθήκοντα.

Η εταιρεία προσφέρει: Ευκαιρία επίτευξης μακροχρόνιας καριέρας και αναγνώριση της αποτελεσματικής δουλειάς. Ανταγωνιστικές αποδοχές. Συνεχή και εξειδικευμένη εκπαίδευση. Εργασία σε ένα ευχάριστο και μοντέρνο περιβάλλον. Εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και επαγγελματικής ανάπτυξης.

Αποστείλετε βιογραφικά στο [email protected] Όλες οι αιτήσεις θα αντιμετωπιστούν με πλήρη εμπιστευτικότητα και θα απαντηθούν.

Apply Online