ΚΗΠΟΥΡΟΣ

Full Time
Nicosia
Posted 2 years ago

Δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου

Για άτομο με γνώσεις κηπουρικής

Δεν απαιτείται προηγούμενη πείρα

Διάρκεια απασχόλησης πάνω από 6 μήνες

Ωράριο εργασίας 07:30-13:00

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.pescps.dl.mlsi.gov.cy/CPSWeb/candidate/f006w1.jsp?PK=21503983

Apply Online