Ζητείται Γεωπόνος

Full Time
Larnaca
Posted 3 years ago

MSQ Trading Ltd: Ζητείται Γεωπόνος – Ξυλοφάγου

Η εταιρεία MSQ Trading Ltd ιδιοκτήτρια εταιρεία συσκευαστηρίου πατατών στην Ξυλοφάγου αναζητά Γεωπόνο για πλήρη απασχόληση.

Ευθύνες

Οι κύριες ευθύνες της θέσης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Εφαρμογή συστημάτων ποιότητας τροφίμων.
Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης της Υγιεινής & Ασφάλειας στην Εργασία.
Διενέργεια ελέγχων με στόχο τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.
Τήρηση των αρχείων της παραγωγικής διαδικασίας.
Εξυπηρέτηση και επικοινωνία με τους προμηθευτές και πελάτες της Εταιρείας.
Καθοδήγηση και εκπαίδευση των εργατών διαλογής.
Άλλα συναφή καθήκοντα.

Απαιτούμενα Προσόντα

Ο επιτυχών υποψήφιος θα πρέπει να έχει τα πιο κάτω προσόντα:

Πτυχίο Γεωπονίας.
Πιστοποιητικό Εγγραφής Γεωπόνου.
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Γεωπόνου.
Προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον 2 έτη σε παρόμοια θέση.
Πολύ καλή γνώση της φύσης και των διάφορων λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, κ.τ.λ.
Άριστες επικοινωνιακές, οργανωτικές και διοικητικές δεξιότητες.
Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Windows, MS Office).
Άδεια οδηγού.

Απολαβές

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Εμφάνιση διεύθυνσης email στο anergosjobs.com σημειώνοντας στο θέμα την θέση που τους ενδιαφέρει.

Apply Online