Εργάτης Αμπελιών

Posted 9 months ago

Μισθός αναλόγως εμπειρίας και προσόντων

Αναφέρεται στον Οινοποιό

Οι αιτούντες θα πρέπει να διαμένουν νόμιμα στην Κύπρο και διαθέτουν ισχύουσα άδεια οδήγησης
Απαραίτητη γνώση Αγγλικών ή Ελληνικών
Προηγούμενη εμπειρία επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη

Παρέχεται διαμονή και διατροφή
13ος μισθός

Χειρισμός εξοπλισμού όπως τρακτέρ, forklift  και φορτηγά
Εργασίες αμπελώνα: κλάδεμα, αρδεύσεις, υδρολίπανση, φυτοπροστασία
Εργασίες οινοποιείου: εργασίες κάβας, οινοποίηση, εμφιάλωση
Ετοιμασία παραγγελιών και παράδοση προϊόντων

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο email [email protected]

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 22008500 VICTORAS

Apply Online