Γεωπόνος

Full Time
Larnaca
Posted 3 years ago

Η Mavromatis Employment αναζητά για λογαριασμό πελάτη της Γεωπόνο για σταθερή εργασία σε εργοστασιακή μονάδα συσκευασίας λαχανικών & σαλατών στην περιοχή της Λάρνακας της Κύπρου.

Αρμοδιότητες Θέσεις

Ο/Η υπεύθυνος/η της παραπάνω θέσης θα πρέπει να

 • Ετοιμάζει και εισηγείται το πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου της Εταιρείας.
 • Εφαρμόζει το πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου στη βάση του εγκεκριμένου προγράμματος.
 • Μεριμνά ώστε να παραμένει ενημερωμένος σχετικά με την πρακτική που επικρατεί στο χώρο του ποιοτικού ελέγχου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αλλού.
 • Μεριμνά ώστε τα φρούτα και λαχανικά προς συσκευασία να τυγχάνουν του αναγκαίου ποιοτικού ελέγχου στα συγκεκριμένα εκείνα σημεία όπου θα πρέπει να γίνεται έλεγχος.
 • Σχεδιάζει και να αναπτύσσει αναφορές για δραστηριότητες της εταιρείας
 • Ετοιμάζει και αποστέλλει εκθέσεις στον υπεύθυνο του συσκευαστηρίου που αφορούν θέματα ποιότητας.
 • Ετοιμάζει και υποβάλλει εισηγήσεις σχετικά με την τεχνολογία του συσκευαστηρίου σε σχέση με την ποιότητα.
 • Συμμετέχει στην ομάδα HACCP ή άλλες παρόμοιες ομάδες καθώς και στο Συμβούλιο Ποιότητας ή οποιοδήποτε άλλο τέτοιο συμβούλιο. Προσόντα Θέσης
  • Γεωπόνος απόφοιτος/η ΑΕΙ ή ΤΕΙ
  • Προηγούμενη εμπειρία σε ανάλογη θέση
  • Άριστη γνώση Αγγλικών, σε γραπτό και προφορικό λόγο
  • Καλή γνώση MS Office και στατιστικών πακέτων
  • Μεθοδικότητα, ευελιξία, επαγγελματισμό και υπευθυνότητα Η εταιρεία προσφέρει:
   • Δυναμικό και φιλικό περιβάλλον εργασίας
   • Συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση.
   • Ανταγωνιστικές αποδοχές (αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας) Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι που διαθέτουν τα επιθυμητά προσόντα μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στη διεύθυνση , διευκρινίζοντας την θέση που τους ενδιαφέρει. Τονίζεται ότι όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Job Features

SalaryEUR 2600

Apply Online