Γεωπόνος

Full Time
Paphos
Posted 4 months ago

Η εταιρεία Alion Vegetables & Fruit Co Ltd. ζητά να προσλάβει Γεωπόνο για την επαρχία Πάφου.

Σκοπός Θέσης

Είναι υπεύθυνος/η για τη διασφάλιση της εφαρμογής φιλοπεριβαλλοντικών, ασφαλών και σωστών πρακτικών καλλιέργειας και προγραμμάτων γεωργικής ανάπτυξης ούτως ώστε να βελτιωθεί, να αυξηθεί και να αναπτυχθεί η γεωργική παραγωγή της εταιρίας.

Ευθύνες:

 • Μεταφέρει τη στρατηγική του τμήματος στους εργάτες γεωργίας και διασφαλίζει την επιτυχή υλοποίηση της.
 • Υποδεικνύει στους εργάτες τον καλύτερο τρόπο καλλιέργειας των φυτών ανάλογα με το κλίμα και το έδαφος της κάθε περιοχής.
 • Επιδιώκει να προλάβει και να ελαχιστοποιήσει τις πιθανότητες ασθενειών στα φυτά.
 • Εντοπίζει έγκαιρα τις ασθένειες και εφαρμόζει τους κατάλληλους τρόπους αντιμετώπισής τους.
 • Διενεργεί ελέγχους με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας των προιότων και αναζητεί συνεχώς νέους τρόπους βελτίωσης της ποιότητας.
 • Επιβλέπει την τήρηση αρχείων στην παραγωγική διαδιακασία.
 • Προωθεί την ασφάλεια και υγεία στο χώρο εργασίας.
 • Καθοδηγεί, εκπαιδεύει και αξιολογεί τους εργάτες γεωργίας.
 • Διασφαλίζει πως οι εργάτες γεωργίας ακολουθούν τις οδηγίες που τους δίνονται, τόσο για τη δική τους ασφάλεια όσο και για την ασφάλεια των προιόντων που παράγονται.
 • Άλλα συναφή καθήκοντα

Απαιτούμενη εκπαίδευση και άλλα προσόντα

 • Πτυχίο στη Γεωπονία ή άλλο σχετικό κλάδο
 • Εγγεγραμένος/η στο μυτρώο Γεωπόνων

Μεταπτυχιακό σε σχετικό κλάδο θεωρείται επιρπόσθετο προσόν. 2 χρόνια πείρας σε σχετική θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Απαιραίτητες δεξιότητες:

 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Άριστες επικοινωνιακές και διοικητικές δεξιότητες
 • Πολύ καλή γνώση της φύσης και των διαφόρων λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, γεωργικών μηχανημάτων κτλ.
 • Αγάπη για τη φύση
 • Οργανωτικές δεξιότητες και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου
 • Ιακνότητα ορθής λήψης αποφάσεων
 • Κριτική σκέψη
 • Ηθική και εχεμύθεια
 • Αξιοπιστία
 • Ομαδικότητα

Παρακαλούμε όπως οι ενδιαφερόμενοι/ες να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα ηλεκτρονικά στο: [email protected] αναγράφοντας στο θέμα τον τίτλο της θέσης.

Apply Online