Γεωπόνος

Agrolan Ltd

Full Time
Nicosia
Posted 6 months ago

Η εταιρεία Agrolan Ltd, μέλος του ομίλου MSJ, επιθυμεί να προσλάβει Γεωπόνο πλήρους απασχόλησης για την επιστημονική ενημέρωση και προώθηση προιόντων παγκύπρια με έδρα τη Λευκωσία.

Κύρια Καθήκοντα:

 • Αποτελεσματική επιστημονική ενημέρωση και προώθηση φυτοπροστατευτικών προιόντων
 • Πωλήσεις φυτοπροστατευτικών προιόντων και άλλων γεωργικώ εφοδίων/προόντων της Εταιρείας
 • Παροχή επιστημονικής υποστήριξης σε πελάτες

Προσόντα και Εμπειρία:

 • Πτυχίο Γεωπονίας
 • Εγγεγραμμένος/η στο μητρώο Γεωπόνων με ανανεωμένη ετήσια Άδεια Εξασκήσεως Επαγγέλματος
 • Κάτοχος πιστοποιητικού Σύμβουλου Φυτοπροστασίας
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και εφαρμογών MS Office
 • Άδεια Οδήγησης
 • Διάθεση ως προς την διεκπεραίωση καθηκόντων
 • Πάθος για πωλήσεις και ανάπτυξη προιόντων στην αγορά
 • Ικανότητα να ακολουθεί μεθόδους και τις διαδικασίες της εταιρείας
 • Γρήγορη αφομοίωση, προσαρμοστικότητα και μεθοδικότητα
 • Οργανωτική και διοικητική ικανότητα
 • Ποροηγούμενη σχετική εργασιακή εμπειρία θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν

Η εταιρεία πρσφέρει:

 • Ελκυστικό πακέτο αναλόγως προσόντων και εμπειρίας
 • Ταμείο Προνοίας
 • Χρήση αυτοκινήτου που παρέχεται από την εταιρεία
 • Συμμετοχή σε Ομαδικό Σχέδιο Ασφάλειας Ζωής
 • Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Ευκαιρίες ανέλιξης και συνεχούς επιμόρφωσης

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως υποβάλλουν αίτηση μέχρι και τις 19.02.2024 στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές.

Apply Online