Γεωπόνος

Nicosia
Posted 7 months ago

Η εταιρεία N.C. Farm Ltd αναζητεί για πλήρη απασχόληση Γεωπόνο για διαχείριση της γεωργικής παραγωγής εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους “έξυπνης” γεωργίας.

Καθήκοντα:

-Διαχείριση γεωργικής παραγωγής της εταιρείας (προγραμματισμός παραγωγής και συντονισμός ομάδας για φύτευση/πότισμα/λίπανση/προληπτική και διορθωτική διαχείριση παραγωγής/θέρος). -Χρήση εφαρμογής πληροφορικής και αισθητήρων έξυπνης γεωργίας στοχεύοντας στη βέλτιστη χρήση των πόρων και αύξηση της παραγωγικότητας. -Χειρισμό για σκοπούς αναγνώρισης και ελέγχου ασθενειών μέσω ψεκασμών. -Διαχείριση εξωτερικών χώρων και ελαιόδεντρων στις εγκαταστάσεις κοτόπουλων ελευθέρας βοσκής της εταιρείας.

Απαιτούμενα Προσόντα και Ικανότητες:

-Δίπλωμα Γεωπόνου, -Πολύ καλή ικανότητα χρήσης τεχνολογίας και υπολογιστών. -Στόχευση στο αποτέλεσμα, -Οργανωτικές και Διοικητικές Ικανότητες. -Πολύ καλές διαπροσωπικές σχέσεις. -Κάτοχος άδειας οδηγού, -Προηγούμενη πείρα σε παρόμοια θέση είναι επιθυμητή.

Apply Online