ΠΩΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΑΓΡΟΤΗΣ:Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΠ

Πώς να γίνεις αγρότης: Η συμβολή της ΚΑΠ Στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο το 11% όλων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων της διοικείται από αγρότες κάτω των 40 ετών για αυτό το λόγο η …

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης  χρηματοδοτεί τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης αποτελούνται από μέτρα και έργα που συμβάλλουν στην …

H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΠ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΠ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Η Κοινή Αγροτική Πολιτική είναι μια εταιρική σχέση μεταξύ γεωργίας και κοινωνίας και μεταξύ της Ευρώπης και των αγροτών της. Έχει ως στόχο: στήριξη των …