Ανακοίνωση Προκήρυξης- Υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων 2024 του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Διαχειριστική Αρχή του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027) σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ), ανακοινώνει την έναρξη της νέας περιόδου υποβολής της …

Read More

Υποβολή Δηλώσεων Ζημιάς από χαλάζι στις 18/3/2024 σε σιτηρά, ξηρικά κτηνοτροφικά φυτά, πορτοκάλια (ποικιλία Βαλέντσια) και χρυσόμηλα (ποικιλία Κουρώ) στους Δήμους Στροβόλου, Λακατάμιας (Πάνω και Κάτω) και στην Κοινότητα Κάτω Δευτεράς

Από τις 27 Φεβρουαρίου 2024 γίνονται δεκτές αιτήσεις, Δηλώσεις Ζημιάς, για τις ζημιές που προκλήθηκαν απόχαλάζιστις 18/3/2024 σε σιτηρά, ξηρικά κτηνοτροφικά φυτά, πορτοκάλια (ποικιλία Βαλέντσια) και χρυσόμηλα (ποικιλία κουρώ) στους Δήμους Στροβόλου, Λακατάμιας (Πάνω και Κάτω) …

Read More

Σχέδιο ενίσχυσης σε Συνδέσμους, Ενώσεις Εκτροφέων/ Οργανώσεις Αναπαραγωγής (Κοινωνίες Εκτροφής) για τη δημιουργία και τήρηση γενεαλογικών μητρώων ζώων 2023-2024

Ανακοινώνεται η προκήρυξη Σχεδίου οικονομικής στήριξης σε Συνδέσμους, Ενώσεις Εκτροφέων/ Οργανώσεις Αναπαραγωγής (Κοινωνίες Εκτροφής) που αφορά τη δημιουργία και την τήρηση γενεαλογικών μητρώων-βιβλίων ζώων (αιγών, προβάτων, αγελάδων, χοίρων, Κυπριακών αλόγων και Κυπριακών γαϊδουριών). …

Read More

Υποβολή Δήλωσης Καλλιέργειας Σιτηρών σε τεμάχια που θα φυτευθούν πατάτες χειρινής εσοδείας

Πληροφορούνται οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί ότι τα έντυπα υποβολής αίτησης στο Σχέδιο Εκταρικών Επιδοτήσεων (ΣΕΕ) στον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) θα είναι διαφοροποιημένα για το έτος 2024. Συγκεκριμένα, δεν θα είναι …

Read More

Ευρωπαϊκά Βραβεία Βιολογικής Παραγωγής. Επιβραβεύοντας την αριστεία

Πληροφορούνται όσοι ασχολούνται με την παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία βιολογικών προϊόντων ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με άλλους φορείς, διοργανώνει, για τρίτη χρονιά, τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Βιολογικής Παραγωγής. Η …

Read More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024

To Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Διαχειριστική Αρχή του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023 – 2027) σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών και το Τμήμα Γεωργίας ανακοινώνουν την προκήρυξη …

Read More

Επιχορηγήσεις στον τομέα της Ενημέρωσης και Προώθησης σχετικά με Ευρωπαϊκά γεωργικά προϊόντα που εφαρμόζονται στην Εσωτερική Αγορά και σε Τρίτες Χώρες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την έναρξη υποβολής προτάσεων για το 2024 για τις επιχορηγήσεις από την ΕΕ στον τομέα της Ενημέρωσης και της Προώθησης, σχετικά με τα ευρωπαϊκά προϊόντα (προγραμμα AGRIP) που εφαρμόζονται …

Read More

Εκταρικές-Κεφαλικές Επιδοτήσεις 2023

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) ανακοινώνει ότι μέχρι αυτή την στιγμή 29/12/2023, και παρά τις δυσκολίες από την πρώτη εφαρμογή της Νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 2023 – 2027 υπάρχουν …

Read More

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πρώτη τροποποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πρώτη τροποποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027 Εγκρίθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2023, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η πρώτη τροποποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) …

Read More

1η τροποποίηση Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027

Η Διαχειριστική Αρχή του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 ανακοινώνει ότι στις 19 Οκτωβρίου 2023 έχει υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η 1η τροποποίηση του Σχεδίου με στόχο τη βελτίωση συγκεκριμένων …

Read More

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ- ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΠΣΑ 2: «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΥΛΑ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ– ΣΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ – ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΟΙΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ »

To Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Διαχειριστική Αρχή του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023 – 2027) σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) και το Υπουργείο Ενεργείας, Εμπορίου & …

Read More