Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών θα διοργανώσει το 8ο Φεστιβάλ Αγροτικού Πολιτισμού στις 12 και 13 Οκτοωβρίου 2024 στην κοινότητα Φαρμακά στην Επαρχία Λευκωσίας.

Σκοπός της διοργάνωσης αυτής είναι η ενημέρωση των αιτητών για τον ρόλο του ΚΟΑΠ μέσω πολιτιστικών εκδηλώσεων και η συμμετοχή ντόπιων παραγωγών καθώς επίσης και η προώθηση διαφόρων κυπριακών εδεσμάτων της κυπριακής κουλτούρας. Στον χώρο της εκδήλωσης θα υπάρχουν περίπτερα τα οποία θα διατεθούν δωρεάν και θα μπορούν οι εκθέτες να διαφημίζουν ή/και να πωλούν τα διάφορα προιόντα που θα εκθέτουν στο φεστιβάλ.

Ο ΚΟΑΠ προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Φεστιβάλ Αγροτικού Πολιτισιμού με δικό τους περίπτερο, να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 22557651 για να δηλώσουν συμμετοχή. Σημειώνεται ότι η συμμετοχή σας είναι υποχρεωτική και για τις δύο ημέρες του φεστιβάλ.

Κριτήρια Επιλογής:

  1. Προτεραιότητα θα δοθεί σε παραγωγούς της κοινότητας του Φαρμακά και των γύρω χωριών/κοινοτήτων.
  2. Σε περίπτωση που ο αριθμός των δηλώσεων συμμετοχής είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό διαθέσιμων περιπτέρων, ο Οργανισμός θα διενεργέσει κλήρωση στην οποία θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να παραστούν. Σημειώνεται ότι βάσει του κριτηρίου 1 πιο πάνω, αν ο αριθμός δηλώσεων συμμετοχής από παραγωγούς της κοινότητας Φαρμακά και των γύρω χωριών/κοινοτήτων είναι μεγαλύτερο από τα διαθέσιμα περίπτερα, η κλήρωση θα διεξεχθεί μόνο για τους εκθέτες αυτούς.

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 10 Μαίου 2024, στις 14.00 μμ.