Υπ. Γεωργίας: Χαιρετίζει απόφαση ΕΕ για στήριξη πρωτογενούς τομέα

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος χαιρετίζει τηn απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία ενέκρινε στοχευμένο Σχέδιο στήριξης του πρωτογενούς τομέα συνολικού ύψους 7,75 εκ. ευρώ, μετά την υποβολή του Σχεδίου από το Υπουργείο Γεωργίας. Σημειώνει επίσης ότι η στήριξη των αγροτών αποτελεί προτεραιότητα προκειμένου να ενδυναμωθεί ο πρωτογενής τομέας και η κυπριακή οικονομία γενικότερα.

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο αναφέρει ότι αναλυτικότερα η στήριξη αφορά τους ακόλουθους κλάδους: Πατατοπαραγωγοί,  με μέγιστη συνολική ενίσχυση 3.500.000 ευρώ, Καλλιεργητές φυλλοβόλων (1.000.000 ευρώ) Καλλιεργητές επιλ. Καλ. λαχανικών (1.900.000 ευρώ) Πτηνοτροφία – Αυγοπαραγωγή (400.000 ευρώ), Ομάδες / οργανώσεις παραγωγών φυτικής (700.000 ευρώ) και Αναγνωρισμένες ομάδες αιγοπροβατοτρόφων (250.000 ευρώ), σύνολο 7.750.000 ευρώ.

Σημειώνει ότι επιπρόσθετα από το πιο πάνω σχέδιο θα παραχωρηθεί στήριξη συνολικού ύψους 5.45 εκ. ευρώ μέσω του Μέτρου 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης στους κλάδους της αιγοπροβατοτροφίας, σιτοκαλλιέργειας και αμπελουργίας.

Η καταβολή των ενισχύσεων θα πραγματοποιηθεί από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών εντός του Δεκεμβρίου 2022.

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος διαβεβαιώνει για άλλη μια φορά τον αγροτικό κόσμο, ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση και τα προβλήματα που δημιουργούνται σε όλους τους κλάδους του αγροτικού τομέα, ώστε να σχεδιαστούν και νέες υποστηρικτικές δράσεις όπου και όταν χρειαστεί.

Η στήριξη των αγροτών μας αποτελεί προτεραιότητά μας προκειμένου να ενδυναμώσουμε τον πρωτογενή τομέα και την κυπριακή οικονομία γενικότερα, καταλήγει.

Διαβάστε ακόμηΚομισιόν:Ενέκρινε πρόγραμμα €7,75 εκ. για στήριξη Κύπριων γεωργών-Ποιους αφορά

Πηγή: ΚΥΠΕ