Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του ΚΟΑΠ και ΟΠΕΚΕΠΕ Ελλάδος

Της Άννας-Μαρίας Ευτυχίου

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) υπέγραψε σήμερα 9 Μάϊου 2022, σύμφωνο συνεργασίας με τον αντίστοιχο Ελλαδικό, Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμών και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) Ελλάδος.

Το Σύμφωνο Συνεργασίας συνυπογράφηκε από τον Επίτροπο του ΚΟΑΠ κ. Ανδρέα Κυπριανού και τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Δημήτρη Μελά. Τον Επίτροπο του ΚΟΑΠ συνόδευσε ο Βοηθός Επίτροπος κ. Ανδρέας Ευαγγέλου και άλλα στελέχη του Οργανισμού.  Η υπογραφή της συνεργασίας έγινε στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ελλάδα.

Το Σύμφωνο Συνεργασίας προβλέπει συνεργασία σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων των δυο Οργανισμών. Τόσο ο Επίτροπος του ΚΟΑΠ, όσο και ο Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, εκτιμούν ότι η υλοποίηση της συνεργασίας θα αποφέρει αμοιβαίο όφελος και στις δύο πλευρές.

Το μνημόνιο συνεργασίας καθορίζει όρους για τη συνεργασία και την αμοιβαία ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας στα αντικείμενα αρμοδιότητας των δυο Μερών και ιδιαιτέρως αυτών που σχετίζονται με την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και την από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών και ενεργειών εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων τους.

Μεταξύ άλλων, στόχος του σύμφωνου είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εργασιακής εμπειρίας σε νομικά, τεχνικά, οργανωτικά, διοικητικά θέματα που αφορούν και στους δυο πυλώνες της ΚΑΠ,  η ανάληψη από κοινού πρωτοβουλιών ή/και ενεργειών για τη διευθέτηση ζητημάτων σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και με άλλους ομόλογους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου και του Άτυπου Δικτύου των Οργανισμού Πληρωμών της ΕΕ (Learning Network), η διερεύνηση της από κοινού συμμετοχής σε χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα ή/και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων που παράγονται από τα προγράμματα αυτά, και η διαμόρφωση κοινών θέσεων οι οποίες υποβάλλονται προς ψήφιση στις διαχειριστικές επιτροπές της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.