Σχέδιο ΚΑΠ για αιτήσεις ενίσχυσης Αιγοπροβάτων και παραγωγής γάλακτος

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) σε συνεργασία με τo Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Διαχειριστική Αρχή του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023 – 2027), με ανακοίνωση ενημερώνει για την έναρξη υποβολής αιτήσεων για την Παρέμβαση Α.Π 2.1 – Συνδεδεμένη Ενίσχυση Αιγοπροβάτων (ΣΕΑ) 2023, σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με προσανατολισμό την παραγωγή γάλακτος.

Οι περίοδοι υποβολής εμπρόθεσμων και εκπρόθεσμων αιτήσεων παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα:

Περίοδος υποβολής εμπρόθεσμης αίτησης ΣΕΑ (ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΕΣ – δύναται να επιδοτηθούν)10/04/2023 – 24/04/2023
Περίοδος υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης ΣΕΑ (ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ – δύναται να επιδοτηθούν με ποινή 1% για κάθε εργάσιμη ημέρα καθυστερημένης υποβολής)25/04/2023 – 19/05/2023

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (Σύστημα EAS) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eas.capo.gov.cy.

Τα απαραίτητα τιμολόγια / αποδείξεις παράδοσης γάλακτος θα πρέπει να αποσταλούν / προσκομισθούν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, στο Επαρχιακό Γραφείο ΚΟΑΠ.

Ο ζωικός πληθυσμός για τον οποίο μπορεί να υποβληθεί αίτηση, είναι τα θηλυκά ζώα αναπαραγωγής επτά (7) μηνών και άνω που ήταν καταγεγραμμένα στην Κεντρική Βάση δεδομένων IRSC των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Δημοκρατίας κατά την 31η Ιανουαρίου 2023 (ημερομηνία κατοχής) και τα οποία κατέχουν ηλεκτρονική σήμανση και ατομικό κωδικό αναγνώρισης.

Τονίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στην Παρέμβαση για το έτος 2023, παρέχεται μόνο σε αιτητές που κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης, η αιτούμενη εκμετάλλευση είναι στην κατοχή τους και σ’ αυτήν διενεργήθηκε απογραφή (αυτοέλεγχος) για το έτος 2023 και κοινοποίηση αποτελεσμάτων στις ΚΥ, εντός της προκαθορισμένης περιόδου. Υπογραμμίζεται η απαίτηση όπως, εκμεταλλεύσεις με 100 ή περισσότερα ζώα να έχουν διενεργήσει απογραφή με τη χρήση σαρωτή.

Το Εγχειρίδιο Εφαρμογής – Ενημέρωση Αιτητών και άλλα σχετικά έντυπα για την Παρέμβαση, θα βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών, στη διεύθυνση www.capo.gov.cy, με την έναρξη της υποβολής των αιτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Παγκύπρια Γραμμή Εξυπηρέτησης του Αγρότη στο 77771999.

Πηγή: https://www.sigmalive.com/news/local/1088755/sxedio-kap-gia-aitiseis-enisxysis-aigoprovaton-kai-paragogis-galaktos