Ποιες είναι οι πέντε Αγροτικές οργανώσεις στην Κύπρο

Τι πρεσβεύουν οι αγρότες μας

Πέντε αγροτικές οργανώσεις εκπροσωπούν σήμερα το σύνολο του Γεωργικού κόσμου στο νησί.

Οι δύο μεγαλύτερες αφορούν κυρίως μέλη των δύο μεγαλύτερων πολιτικών κομμάτων, του ΔΗΣΥ και του ΑΚΕΛ.

Πρόκειται για τον Σύνδεσμο: «Παναγροτικός», που αφορά κυρίως μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού (ΔΗΣΥ) του οποίου Γενικός Γραμματέας είναι ο Τάσος Γιαπάνης και την Ενωση ΕΚΑ που αφορά κυρίως μέλη του ΑΚΕΛ, της οποίας γενικός γραμματέας είναι ο Πανίκος Χάμπας.

Υπάρχουν ωστόσο άλλες 3 αγροτικές οργανώσεις που αφορούν το ΔΗΚΟ, την ΕΔΕΚ και το πρώην ΕΥΡΩΚΟ.

«Παναγροτικός»

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει η αντίστοιχη ιστοσελίδα ο Παναγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου, είναι η μεγαλύτερη αγροτική οργάνωση στην Κύπρο και ιδρύθηκε το 1989 στην Λευκωσία από αγρότες και κτηνοτρόφους. Πλήρως ταυτισμένος με τις ανάγκες που έχει ο γεωργοκτηνοτροφικός τομέας, ανάμεσα στους στόχους και τους κύριους σκοπούς του Παναγροτικού Συνδέσμου είναι η ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και του βιοτικού επιπέδου του αγροτικού κόσμου, η κοινωνική και τεχνολογική άνοδος του γεωργοκτηνοτροφικού τομέα και η προστασία του περιβάλλοντος. Ενεργά εμπλεκόμενος στα αγροτικά δρώμενα, ο Παναγροτικός συμμετέχει σε όλες τις διαβουλεύσεις που αφορούν τον αγρότη και τον γεωργό, στηρίζοντας και υποστηρίζοντας τα καλώς νοούμενα συμφέροντα του. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο Σύνδεσμος είναι δραστήριο μέλος της Copa – Cogeca (Επιτροπή Επαγγελματικών Γεωργικών Οργανώσεων και Γεωργικής Συνεργασίας), οργάνωση η οποία έχει αναγνωριστεί από τα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ως το κύριο όργανο εκπροσώπησης της γεωργίας, αλιείας και των Συνεταιρισμών και εκπροσωπεί στην Κομισιόν αλλά και σε όλα τα Ευρωπαϊκά φόρα διαβούλευσης και κέντρα λήψεως αποφάσεων, όλα τα Κράτη μέλη για όλα τα θέματα που αφορούν τους αγρότες. Επιπρόσθετα, είναι ενεργό μέλος της Geopa (Εργοδότες Επαγγελματικών Γεωργικών Οργανώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης), ως επίσης και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Γεωργών (W.F.O. – World Farmers Organization).

«ΕΚΑ»

Σύμφωνα με την σχετική ιστοσελίδα της Ένωσης Κυπρίων Αγροτών, η ΕΚΑ είναι αγροτική οργάνωση της Αριστεράς που ιδρύθηκε το 1959 σε αντικατάσταση της ΕΑΚ( Ένωση Αγροτών Κύπρου). Η ΕΑΚ, που είχε ιδρυθεί το 1946, είχε τεθεί από τους Άγγλους εκτός νόμου τον Δεκέμβριο του 1955 και για 4 περίπου χρόνια βρισκόταν στην παρανομία και δρούσε με παράνομο μηχανισμό. Μετά την επίτευξη συμφωνίας για επίλυση του Κυπριακού ζητήματος και την αλλαγή των συνθηκών, πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 1959 αγροτικό συνέδριο το οποίο και αποφάσισε την ίδρυση της ΕΚΑ προς αντικατάσταση της ΕΑΚ. Στο συνέδριο πήραν μέρος 1.450 αντιπρόσωποι από 246 χωριά της Κύπρου.

Η ίδρυση της ΕΚΑ ήταν επιτακτική ανάγκη για μια μεγάλη μερίδα των Κυπρίων αγροτών, η οποία αντιμετώπιζε οξύτατα προβλήματα. Σύμφωνα με την απογραφή του 1960 (οπότε η Κύπρος κατέστη ανεξάρτητο κράτος), η συνολική έκταση της καλλιεργήσιμης γης ανερχόταν σε 3,23 εκατομμύρια σκάλες. Από την έκταση αυτή, ποσοστό 34% ανήκε στο 77% του φτωχού αγροτικού κόσμου, ενώ το 23% των πλουσίων αγροτικών οικογενειών κατείχε το 66% της γης. Άλλο 11/2 εκατομμύριο σκάλες γης ανήκε σε μοναστήρια, σε μεγαλογαιοκτήμονες και στο κράτος. Παράλληλα, οξύτατο ήταν το πρόβλημα του νερού. Τα φράγματα που είχαν ανεγερθεί μέχρι τότε από την αγγλική αποικιακή κυβέρνηση ήταν συνολικής χωρητικότητας 4,3 δισεκατομμυρίων γαλονιών νερού, ενώ υπολογίζεται ότι πάνω από 40 δισεκατομμύρια γαλόνια νερού χύνονταν στη θάλασσα. Τεράστιο πρόβλημα υφίστατο επίσης για τη διάθεση των αγροτικών προϊόντων. Κοντά σ’ αυτά, υπήρχαν και πάρα πολλά άλλα προβλήματα για τον αγροτικό κόσμο της Κύπρου. Η ίδρυση της ΕΚΑ, που συνέπεσε με την μεταβατική περίοδο προς την ανακήρυξη της Κύπρου σε ανεξάρτητο κράτος, σήμαινε για πολλούς αγρότες που ανήκαν στις τάξεις της Αριστεράς, την οργάνωσή τους σε κοινή και συντονισμένη προσπάθεια για επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετώπιζαν.

 «ΠΕΚ»

Η Παναγροτική Ένωσις Κύπρου, γνωστή ως «ΠΕΚ», ιδρύθηκε τον Μάιο του 1942 ύστερα από συγκέντρωση αγροτών από όλα τα μέρη της Κύπρου που πραγματοποίησαν το ιδρυτικό της συνέδριο στο χωριό Αθηένου στις 31 Μαϊου 1942. Ο Γενικός Γραμματέας της είναι ο  Χρίστος Παπαπέτρου και εκπροσωπεί τον αγροτικό κόσμο του ΔΗΚΟ.

Το απότοκο της αυτής της προσπάθειας , γίνεται πλέον γνωστό με τ’ όνομα Π.Ε.Κ.( Παναγροτική Ένωση Κύπρου). Τις εργασίες του ιστορικού συνεδρίου άνοιξε ο Μελής Ζαχαριάδης και πρώτος Γενικός Γραμματέας εκλέγηκε ο Χαρίδημος Χατζηχάρος.

Έδρα της Π.ΕΚ. ορίστηκε η Αθηαίνου. Το συνέδριο ενέκρινε επίσης το καταστατικό της Π.Ε.Κ. και η οργάνωση εισήλθε μαχητικά στον αγώνα για τα δίκαια των αγροτών.

Σύμφωνα πάντα με στοιχεία της ιστοσελίδας της «ΠΕΚ», τα χρόνια που ακολούθησαν η Ενωση συνδέθηκε στενά με τη διεκδίκηση των εθνικών δικαίων της Κύπρου. Η οργάνωση αποτέλεσε φυτώριο αγωνιστών και μελών της ΕΟΚΑ.

Με την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας η ΠΕΚ ήταν η Οργάνωση που συμπαραστάθηκε στον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και συνέβαλε στην ανάπτυξη της Κυπριακής Αγροτικής Οικονομίας. Τα μαύρα χρόνια της δράσης της ΕΟΚΑ β αποτέλεσε προπύργιο αντίστασης στα εγκληματικά της σχέδια.

Αγωνίστηκε ενάντια στο πραξικόπημα και πρωτοτάστησε στην επιστροφή του Μακαρίου στην Κύπρο.

Πρωτοστάτησε στην ίδρυση του Δημοκρατικού Κόμματος ΔΗ.ΚΟ. με το οποίο έχει στενή συνεργασία για την προώθηση και επίλυση των αγροτικών θεμάτων.

Η ΠΕΚ συμμετέχει σε διάφορες επιτροπές και συμβούλια στην Κύπρο καθώς επίσης και σε διάφορα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. που αφορούν τον αγροτικό κόσμο.

Νέα Αγροτική Κίνηση

Η Νέα Αγροτική Κίνηση (ΝΑΚ), πρόεδρος της οποίας είναι ο Τάκης Χριστοδούλου, αποτελείται από αγρότες μέλη της ΕΔΕΚ.

Σύμφωνα με στοιχεία της Κίνησης, η ΝΑΚ αποτελεί μια από τις 5 αναγνωρισμένες Οργανώσεις του Αγροτικού Κινήματος.

Ιδρύθηκε το 2012 για να καλύψει το κενό που άφησε η διάλυση της ΠΟΑ Αγροτικής. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Αγροτικών Οργανώσεων Copa Cojeca και έχει ως βασικό της σκοπό την εξυπηρέτηση του αγροτικού κόσμου και την βελτίωση του βιοτικού του επιπέδου μέσω της βελτίωσης του γεωργικού τομέα με σεβασμό στο περιβάλλον και την ανάπτυξη του συνεταιριστικού πνεύματος μεταξύ των γεωργών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα αδύνατα σημεία του τομέα της κυπριακής γεωργίας, όπως το  μικρό μέγεθος και τον πολυτεμαχισμό του αγροτικού κλήρου, τη γήρανση και  το χαμηλό επίπεδο  εκπαίδευσης του αγροτικού πληθυσμού σε συνδυασμό με το ξηροθερμικό κλίμα, το έντονο ανάγλυφο, τη χαμηλή γονιμότητα των εδαφών και την έλλειψη νερού, θα μπορούσε να πει κάποιος πως οι μεγαλύτερες προκλήσεις  που έχει να αντιμετωπίσει η κυπριακή γεωργία είναι να μπορέσει να ανταπεξέλθει στον ολοένα και πιο πολύ εντεινόμενο ανταγωνισμό και την επερχόμενη κλιματική αλλαγή. Η ενίσχυση των επενδύσεων σε φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας σε όλους τους τομείς της γεωργικής παραγωγής, η επικέντρωση στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων με συγκριτικό πλεονέκτημα, η προτεραιότητα στην έρευνα και την καινοτομία των μεθόδων παραγωγής και τα αυξημένα κίνητρα για παραμονή των νέων στην ύπαιθρο, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την επιβίωση της

Σύμφωνα πάντα με στοιχεία από την κίνηση, «χρέος είναι  η  αδιαπραγμάτευτη  διεκδίκηση  των  στοιχειωδών  δικαιωμάτων  του  λαού.  Η  ανάδειξη  της  πραγματικής  φύσης  του   κυπριακού  προβλήματος.  Η απαίτηση  για  εφαρμογή  των  αρχών  του  Διεθνούς  και  του  Ευρωπαϊκού  Δικαίου. Η απλή  διακήρυξη  και  εμμονή,  χωρίς  ταλαντεύσεις,  ότι  το  Κυπριακό  είναι  θέμα  εισβολής  και  κατοχής  ενός  ανεξάρτητου  κράτους  από  την  Τουρκία.  Και  η  σαφής  υπόδειξη  πως   όσοι  ενδιαφέρονται  πραγματικά  για  λύση  δίκαιη  και  βιώσιμη  θα  πρέπει  να  στρέψουν  το  ενδιαφέρον,  την  επιρροή   και  τις  πιέσεις  τους  προς  την  κατοχική  δύναμη».

Ευρωαγροτικός

Ο «Ευρωαγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου» σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του, ιδρύθηκε στης 19.05.2008 στην Αθηαίνου από 25 και πλέον επαγγελματίες γεωργούς από όλη την Κύπρο. Ιδρύθηκε κυρίως από μέλη του πρώην πολιτικού κόμματος «ΕΥΡΩΚΟ» και στην συνέχεια «Αλληλεγγύη» και ο πρόεδρος του είναι και ο πρόεδρος της «ΣΕΔΙΓΕΠ» Τροόδους, Λάμπρος Αχιλλέως.

Κύριοι στόχοι του συνδέσμου είναι η ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των γεωργών, η αύξηση του εισοδήματος τους και των συντάξεων τους και η έμπρακτη συνδρομή στην πλήρη απελευθέρωση της πατρίδας μας και ανάκτηση των πατρογονικών εστιών και της γης μας.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:

1. Λάμπρος Αχιλλέως, Γενικός Γραμματέας

2. Παναγιώτης Παπαλοΐζου, Αν. Γενικός Γραμματέας

3. Ανδρέας Τσιακλής Αν. Γενικός Γραμματέας

4. Γιώργος Ποιηταρίδης Γενικός Οργανωτικός

5. Όμηρος Χριστοφίδης Ταμίας.