ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.Α. 1.5 – ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) σε συνεργασία με τo Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Διαχειριστική Αρχή του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023 – 2027), ανακοινώνει την Προκήρυξη της Παρέμβασης Α.Α. 1.5 – Ανάληψη υποχρεώσεων για τη μείωση της χρήσης των αντιβιοτικών.Η Παρέμβαση Α.Α. 1.5 προβλέπει την παροχή οικονομικών ενισχύσεων στους χοιροτρόφους για ένα τριετές πρόγραμμα δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει δεσμεύσεις διαχείρισης, οι οποίες συμβάλλουν στην πρόληψη ασθενειών και τη μείωση της χρήσης των αντιβιοτικών στους χοίρους.Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί στο πλαίσιο της Προκήρυξης ανέρχεται σε €703.296,00 (συνολική ετήσια δημόσια δαπάνη) και αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από τις 25 Απριλίου 2023 μέχρι τις 26 Μάϊου 2023 (δικαίωμα υποβολής αίτησης με ποινή μέχρι 20/6/2023) στα Επαρχιακά/Περιφερειακά Γραφεία του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών.Το Εγχειρίδιο Εφαρμογής – Ενημέρωση Αιτητών, το έντυπο της αίτησης, καθώς και άλλα σχετικά έντυπα για την Παρέμβαση, θα βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών, στη διεύθυνση www.capo.gov.cy, με την έναρξη της υποβολής των αιτήσεων.Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Παγκύπρια Γραμμή Εξυπηρέτησης του Αγρότη στο 77771999.

Source: http://www.capo.gov.cy/capo/capo.nsf/All/E52E8AB9EDBE6B92C225899C00289968?OpenDocument