Λ. Φουρλάς: «Στηρίζουμε τους αγρότες μας»

«Η Κύπρος συμμετείχε ενεργά σε όλες τις συζητήσεις με γνώμονα την επίτευξη μιας νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και όλοι μαζί καταφέραμε να πετύχουμε τους στόχους που είχαν τεθεί». Αυτό δήλωσε μεταξύ άλλων ο Ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ που ανήκει στην ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του κυρίου Φουρλά, η νέα πολιτική θα ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του 2023 και θα ενισχύει τη βιοποικιλότητα ευθυγραμμιζόμενη με την περιβαλλοντική και κλιματική νομοθεσία.

Περισσότερη στήριξη σε νέους αγρότες

«Η θέση μου ως μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ήταν ότι χρειάζεται μεγαλύτερη στήριξη σε μικρά αγροκτήματα και νέους αγρότες. Επιπλέον, η αγροτική πολιτική της ΕΕ πρέπει να είναι πιο βιώσιμη, ανθεκτική και ευέλικτη, ώστε να μπορεί να παρέχει ασφαλή τρόφιμα σε όλους τους Ευρωπαίους. Πρέπει επίσης να προσαρμοστεί καλύτερα στις ανάγκες κάθε κράτους μέλους.

Το 10% των άμεσων ενισχύσεων θα κατευθύνεται στη στήριξη μικρών και μεσαίων αγροτικών επιχειρήσεων, ενώ τουλάχιστον το 3% του προϋπολογισμού της ΚΑΠ θα διατίθεται σε νέους αγρότες. Αποφασίστηκε επίσης να συσταθεί ένα μόνιμο αποθεματικό αντιμετώπισης κρίσεων με ετήσιο προϋπολογισμό 450 εκ. ευρώ, το οποίο θα στηρίζει τους αγρότες σε περιόδους που οι τιμές και οι αγορές παρουσιάζουν αστάθεια» ανέφερε ο Ευρωβουλευτής.

Όπως είπε, εγκρίνοντας τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, διασφαλίζουμε την ασφάλεια του σχεδιασμού όχι μόνο για τα κράτη μέλη, αλλά κυρίως για τους Ευρωπαίους γεωργούς μας. «Διασφαλίσαμε ότι η νέα αγροτική πολιτική είναι περισσότερο βιώσιμη, διαφανής και προβλέψιμη. Το νέο μοντέλο υλοποίησης θα μειώσει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες για τους αγρότες. Θέλουμε να προστατεύσουμε και να προωθήσουμε τις οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, δηλαδή τους ανθρώπους που διατηρούν και προστατεύουν το πολιτιστικό μας περιβάλλον».

Τι περιλαμβάνει η νέα ΚΑΠ

Η νέα ΚΑΠ στοχεύει να έχει μια πιο ευέλικτη προσέγγιση με βάση τις επιδόσεις και τα αποτελέσματα, η οποία λαμβάνει υπόψη τις τοπικές συνθήκες και ανάγκες, αυξάνοντας παράλληλα το επίπεδο των προσδοκιών της ΕΕ όσον αφορά τη βιωσιμότητα.

Από το 2023, τα κράτη μέλη θα υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι τουλάχιστον το 35% του προϋπολογισμού τους για την αγροτική ανάπτυξη και τουλάχιστον το 25% των άμεσων ενισχύσεων θα κατευθύνονται σε μέτρα για την προστασία του κλίματος και του περιβάλλοντος. Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιολογεί κατά πόσον τα εθνικά στρατηγικά σχέδια συνάδουν με αυτές τις δεσμεύσεις, ενώ οι αγρότες θα πρέπει να ακολουθούν φιλικές προς το κλίμα και το περιβάλλον πρακτικές.

Προσθέτοντας ο Λουκάς Φουρλάς είπε: «όπως ήταν και η έγνοια μου, η μελλοντική ΚΑΠ θα εκχωρήσει περισσότερες εξουσίες στα 27 κράτη μέλη. Μέσω των εθνικών στρατηγικών τους σχεδίων, οι χώρες της ΕΕ θα σκιαγραφήσουν και θα εφαρμόσουν ξεχωριστά τη νέα ΚΑΠ σε εθνικό επίπεδο. Με άλλα λόγια, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καθορίσει τη γενική κατεύθυνση της μελλοντικής ΚΑΠ, το πώς όμως θα εφαρμοστεί στην πράξη θα εναπόκειται στις εθνικές διοικήσεις αυτή τη φορά.

Όλα τα κράτη μέλη ήταν απασχολημένα εδώ και αρκετούς μήνες με τη διαμόρφωση των Εθνικών τους Σχεδίων, τα οποία και πρέπει να υποβάλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους για αξιολόγηση. Αυτό προβλέπουν τα συμφωνημένα.

Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, για την κάλυψη των αυξημένων υποχρεώσεων της Κύπρου ως προς τα ποσά που θα δαπανήσει σε δράσεις για το περιβάλλον και το κλίμα, συμπεριλήφθηκαν στους κανονισμούς, πρόνοιες που θα διευκολύνουν τους Κύπριους γεωργούς να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και να πετύχουν τους στόχους τους. Είμαστε μαζί με τους αγρότες μας και θα τους στηρίξουμε στον καθημερινό τους αγώνα» κατέληξε.