Η εκστρατεία ΜΑΘΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΠ στα πλαίσια των δράσεων που υλοποιεί για την ενημέρωση μαθητών και εκπαιδευτικών για την Κοινή Αγροτική Πολιτική έχει δημιουργήσει ένα εκπαιδευτικό εργαλείο (Toolkit) για μαθητές και δασκάλους!

Το Toolkit έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να εντάξουν την Κοινή Αγροτική Πολιτική στην εκπαίδευση και να προτρέψει τους μαθητές να εξερευνήσουν την ΚΑΠ μέσα από διαδραστικό υλικό σχεδιασμένο ειδικά για αυτούς.

Όσο αφορά τους εκπαιδευτικούς, το Toolkit  περιλαμβάνει σχέδια μαθήματος, παρουσιάσεις, βίντεο και φύλλα εργασίας τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την προετοιμασία του μαθήματα και τη διδασκαλία τους.

Για τους μαθητές, περιλαμβάνει εκπαιδευτικές ενότητες και βίντεο τα οποία μπορούν να παρακολουθήσουν μόνοι τους αλλά και μια σειρά από εκπαιδευτικά παιχνίδια για να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους με ευχάριστο τρόπο.

Το Toolkit είναι διαθέσιμο  στην ιστοσελίδα της εκστρατείας μας μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://learnaboutcap.education/