Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές στους δικαιούχους του Εθνικού Προγράμματος Στήριξης του Αμπελοοινικού Τομέα για το Οικονομικό Έτος 2023, συνολικού ύψους €4.465.000.

Το Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα:

α) Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων

β) Πράσινος Τρύγος

γ) Επενδύσεις στον τομέα του οίνου

Με την καταβολή του ποσού των €4.465.000 στους δικαιούχους, εκταμιεύθηκε το 100% του κονδυλίου που είχε εγκριθεί από την Ε.Ε. για την Κύπρο. Σημειώνεται ότι η χρηματοδότηση προέρχεται εξ’ ολοκλήρου από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.