Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) ανακοινώνει ότι μέχρι αυτή την στιγμή 29/12/2023, και παρά τις δυσκολίες από την πρώτη εφαρμογή της Νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 2023 – 2027 υπάρχουν οι πιο κάτω ενημερώσεις:

Α) Έχουν διεκπαιρεωθεί 24,877 αιτήσεις από το σύνολο 29894 αιτήσεων (83,22%) όσον αφορά τις εκταρικές επιδοτήσεις.

Β) Όσον αφορά τις Κεφαλικές επιδοτήσεις έχουν διεκπαιρεωθεί 814 αιτήσεις από τις 860 αιτήσεις (94,65%), ενώ οι υπόλοιπες βρίσκονται σε δείγμα ελέγχου Πολλαπλής Συμμόρφωσης (αιρεσημότητα) και θα διεκπαιρεωθούν αργότερα.

Γ) Όσον αφορά τις Κρατικές ενισχύσεις Αιγοπροβατοτροφίας έχει διεκπαιρεωθεί 100%.

Η προσπάθεια διεκπεραίωσής και των υπολοίπων αιτήσεων, συνεχίζεται απρόσκοπτα και πυρετωδώς. Για όσες αιτήσεις δεν παρουσιάζουν προβλήματα και πληρούν τα κριτήρια αναμένεται η διεκπεραίωση τις επόμενες μέρες.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία οι πληρωμές επιτρέπεται να ξεκινήσουν τον μήνα Δεκέμβριο και να ολοκληρωθούν μέχρι τον Ιούνιο του επόμενου έτους.