Γ’ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΡΟΥ 9 – ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020) σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, ανακοινώνουν την Γ’ Προκήρυξη του Μέτρου 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών».

Μέσω του Μέτρου παρέχεται κατ’ αποκοπή οικονομική ενίσχυση σε ετήσιες δόσεις στις Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών οι οποίες έτυχαν αναγνώρισης από την Αρμόδια Αρχή (Διευθύντρια Τμήματος Γεωργίας) μετά την 1η Ιανουαρίου 2018.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προκήρυξης ανέρχεται στα €2.000.000. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από την Τετάρτη 19 Απριλίου 2023 μέχρι την Παρασκευή 19Μαΐου 2023 στις 14:00 μ.μ., στα Κεντρικά Γραφεία του ΚΟΑΠ.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις πρόνοιες του Μέτρου περιλαμβάνονται στο Εγχειρίδιο Εφαρμογής – Ενημέρωσης Αιτητών που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 www.paa.gov.cy και του ΚΟΑΠ www.capo.gov.cy.

ΠΗΓΗ: http://www.capo.gov.cy/capo/capo.nsf/All/FD8C47385F416BBEC225899600353C39?OpenDocument