Γ’ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 1.3: «ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΑΣΗ»

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, ανακοινώνουν την Γ’ Προκήρυξη του Καθεστώτος 1.3 «Βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές και επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και δάση».

Το Καθεστώς 1.3 ενισχύει δραστηριότητες επισκέψεων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή δασικές εκμεταλλεύσεις σε χώρες της ΕΕ ή γειτονικής τρίτης χώρας. Η υποβολή αιτήσεων για διοργάνωση προγράμματος επίσκεψης ή ανταλλαγής, γίνεται από Οργανισμούς με νομική υπόσταση, οι οποίοι έχουν ως πεδίο ενασχόλησης τους το γεωργικό ή/και δασοκομικό τομέα.
Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης ανέρχεται στις €500.000 και αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από την Δευτέρα 24 Απριλίου 2023 μέχρι την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023 στις 14:00, στα Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ.

Για τους όρους συμμετοχής στο Καθεστώς, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα Ενημερωτικά Έντυπα καθώς και τα Έντυπα Αίτησης, από τα Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ και από τις ιστοσελίδες www.capo.gov.cy και www.paa.gov.cy.