Απέδωσε το Μέτρο για τη διατήρηση και την εκτροφή τους

Στην ενίσχυση των κτηνοτρόφων, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί για τη διατήρηση και την εκτροφή της ντόπιας φυλής βοοειδών (kypriaki cow) στο φυσικό της περιβάλλον και στην αύξηση του αριθμού των ζώων αυτών, στόχευε το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, ενώ σ’ αυτό στοχεύει και το Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023-2027. Σήμερα στο νησί υπάρχουν περίπου1384 ζώα της ντόπιας φυλής, από τα οποία τα 1184 επιδοτούνται, ενώ ο αριθμός τους αυξήθηκε ραγδαία μετά την εφαρμογή του πιο πάνω Μέτρου.

Η διατήρηση και η αύξηση του αριθμού των ζώων της ντόπιας φυλής βοοειδών, η οποία απειλείται με εξαφάνιση, βοηθά στην προστασία και την αποτελεσματική διαχείριση γενετικού υλικού που είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στις ειδικές συνθήκες του τοπικού περιβάλλοντος και που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παράδοσης και του πολιτιστικού τοπίου της κυπριακής υπαίθρου. Επίσης, συμβάλλει στην αξιοποίηση των επιθυμητών γενετικών ιδιοτήτων των προστατευόμενων φυλών για παραγωγικούς σκοπούς, όπως και στην ανάπτυξη της έρευνας και της επιστήμης.

Η ντόπια φυλή βοοειδών υπήρξε για εκατοντάδες χρόνια η κύρια φυλή μηρυκαστικών ζώων που εκτρεφόταν στην Κύπρο. Η μηχανοποίηση της γεωργίας κατέστησε ασύμφορη την εκτροφή της ντόπιας φυλής, η οποία αντιμετωπίζει πρόβλημα επιβίωσης λόγω χαμηλής παραγωγικότητας. Η φυλή αυτή έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο της Οργάνωσης Τροφίμων και Γεωργίας ως απειλούμενη με εξαφάνιση.

Απέδωσε το μέτρο

Μέχρι σήμερα στο Μέτρο έχει ενταχθεί το 74% των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν βοοειδή της παραδοσιακής φυλής, ενώ σε σχέση με τον αριθμό των ζώων εκτιμάται πως έχει ενταχθεί το 85% της ντόπιας φυλής. Από την εφαρμογή του Μέτρου έχει αυξηθεί ο αριθμός των ζώων κατά 638 ή 85.5% και ο αριθμός των κτηνοτρόφων κατά 34 ή 63%. Συνολικά επιδοτούνται 65 εκμεταλλεύσεις.

Χαρακτηριστικά ντόπιας φυλής

Τα ντόπια βοοειδή είναι ζώα που χαρακτηρίζονται από χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης και χαμηλή παραγωγικότητα, ενώ η γαλακτοπαραγωγή τους περιορίζεται στην αναγκαία ποσότητα για τη διατροφή του μοσχαριού. Κατά τη διάρκεια της αποικιακής διακυβέρνησης της Κύπρου από τους Βρετανούς έγιναν πολλές προσπάθειες για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών της φυλής, με διασταυρώσεις με ζώα κρεατοπαραγωγικού τύπου όπως η Aberdeen Angus, οι οποίες όπως απέτυχαν. Έτσι η χρησιμότητα των ζώων αυτών παρέμεινε, όπως και για αιώνες προηγούμενα, στην αξιοποίηση τους σαν πηγή άντλησης δύναμης για την εκτέλεση των γεωργικών εργασιών (όργωμα, αλώνισμα) αλλά και στις μεταφορές ανθρώπων και προϊόντων. Η μηχανοποίηση της γεωργίας που κυριάρχησε κυρίως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κατέστησε την εκτροφή των ζώων αυτών ασύμφορη, πράγμα που οδήγησε στη μείωση του πληθυσμού τους.

Τα ντόπια βοοειδή υπάγονται στην οικογένεια: Bovidae, υποοικογένεια: Bovinae, είδος bos indicus. Τα ζώα του είδους bos indicus που εκτρέφονται στην Κύπρο διακρίνονται σε δύο τύπους, σ’ εκείνο των ορεινών περιοχών ή της Πάφου και στον τύπο των πεδινών περιοχών ή της Μεσαορίας. Τα ζώα των ορεινών περιοχών είναι μικρόσωμα με τραχύ τρίχωμα με χρωματισμό σε όλες τις αποχρώσεις τους καφέ, ενώ συναντώνται και ζώα με μαύρο χρώμα. Σ’ αντίθεση, τα ζώα των πεδινών περιοχών έχουν ισχυρή σωματική διάπλαση, λεπτό τρίχωμα και ξανθοκόκκινο χρωματισμό με υπόλευκο χρωματισμό στην κοιλιά.

Κριτήρια συμμετοχής των δικαιούχων της ντόπιας φυλής βοοειδών

-Να συνεργάζονται με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για σήμανση των μοσχαριών που θα γεννηθούν και να τους κοινοποιούν εντός 7 ημερολογιακών ημερών όλες τις μετακινήσεις από και προς την εκμετάλλευση τους, όλες τις γεννήσεις των ζώων και των θανάτων, αναφέροντας τις σχετικές ημερομηνίες.

– Να κατέχουν ζώα ηλικίας 1 μηνός και άνω κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

-Να διατηρούν και να εκτρέφουν τα ζώα ντόπιας (κυπριακής) φυλής βοοειδών σε διαφορετικά υποστατικά από άλλες φυλές ζώων.

– Να δηλώνουν μόνο τα καθαρόαιμα ζώα ντόπιας (κυπριακής) φυλής βοοειδών.

– Να χρησιμοποιούν για γονιμοποίηση των αγελάδων μόνο ντόπιους καθαρόαιμους ταύρους.

– Να αποδέχονται οποιεσδήποτε επιθεωρήσεις από λειτουργούς του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών και των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για διαπίστωση ότι τα ζώα βρίσκονται σε ζωή και διατηρούνται σύμφωνα με τον περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμο.

– Τα ζώα που εκτρέφουν να τυγχάνουν ορθολογικής διαχείρισης (διατροφή, στέγαση, αναπαραγωγή και διαχείριση) στο φυσικό τους περιβάλλον σύμφωνα με τις συμβουλές του Τμήματος Γεωργίας.