Από το αγρόκτημα στο πιάτο: προς βιωσιμότερο σύστημα τροφίμων

Την περασμένη Πέμπτη 28/4/22, στο πλαίσιο της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά όργανα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με την πρωτοβουλία της, για τη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου συστήματος τροφίμων. Με αυτή την πρωτοβουλία-πλαίσιο, η Επιτροπή φιλοδοξεί να καταστήσει τα συστήματα τροφίμων μας πιο βιώσιμα και ανθεκτικά, ώστε να παρέχουν τρόφιμα υγιεινά και φιλικά προς το περιβάλλον. Το πλαίσιο για ένα βιώσιμο σύστημα τροφίμων θα συμβάλει επίσης στην καθιέρωση κατάλληλης επισήμανσης των τροφίμων, η οποία θα βοηθά τους καταναλωτές να κάνουν βιώσιμες επιλογές. Όλοι όσοι συμμετέχουν στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, από τους γεωργούς και τη βιομηχανία τροφίμων έως τους λιανεμπόρους και τους καταναλωτές, μπορούν να συμβάλουν στη μετάβαση αυτή.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της Επιτροπής είναι σημαντικό στη δημόσια διαβούλευση να λαμβάνει μέρος ένα ευρύ φάσμα πολιτών και ενδιαφερόμενων μερών από την ΕΕ και από τρίτες χώρες, που με τις συνεισφορές τους, τροφοδοτούν τις απόψεις που θα κατατίθενται. Αυτό καθίσταται ακόμη πιο σημαντικό λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στην Ουκρανία και των πιθανών συνεπειών της για την επισιτιστική μας ασφάλεια.

Η θέση της Ευρωπαίας Επιτρόπου Υγείας

Η κ. Στέλλα Κυριακίδου, Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, δήλωσε σχετικά: «Η μετάβαση σε πιο βιώσιμα συστήματα τροφίμων, τα οποία σχεδιάζουμε με τη στρατηγική “Από το αγρόκτημα στο πιάτο” είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων τάσεων όσον αφορά το κλίμα, την απώλεια βιοποικιλότητας και την ανθυγιεινή διατροφή. Είναι επίσης θεμελιώδους σημασίας για τη μακροπρόθεσμη επισιτιστική μας ασφάλεια. Αυτό το νομοθετικό πλαίσιο θα είναι απαραίτητο για τη στήριξη και την επιτάχυνση αυτού του μετασχηματισμού. Δεν πρέπει να υποτιμάμε τον επείγοντα χαρακτήρα της μετάβασης στη βιωσιμότητα και γι’ αυτό πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η επικείμενη πρωτοβουλία μας είναι όσο το δυνατόν πιο φιλόδοξη και αποτελεσματική και προσφέρει τα κατάλληλα εργαλεία σε όλους τους παράγοντες του συστήματος τροφίμων ώστε να ενεργούν με βιώσιμο τρόπο. Καλώ, λοιπόν, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να συμμετάσχουν σ’ αυτή τη διαβούλευση, ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε το έργο μας στις γνώσεις και την εμπειρία τους. Απευθύνω επίσης ένθερμη πρόσκληση στους πολίτες μας να συνεισφέρουν, διότι ως καταναλωτές είναι ζωτικής σημασίας να έχουν λόγο για τον τρόπο παραγωγής των τροφίμων που καταναλώνουν.»

Δημόσια διαβούλευση 12 βδομάδων

Η διαβούλευση θα διαρκέσει 12 εβδομάδες, έως τις 21 Ιουλίου 2022, και αναμένεται να συγκεντρώσει απόψεις και στοιχεία σχετικά με βασικά ζητήματα, κυρίως σχετικά με τον τρόπο διασφάλισης της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων τροφίμων. Το ερωτηματολόγιο της διαβούλευσης είναι διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Προγραμματίζονται επίσης και άλλες δραστηριότητες διαβούλευσης, όπως έρευνες και εργαστήρια εμπειρογνωμόνων, διαβούλευση με ομάδες εμπειρογνωμόνων των ενδιαφερόμενων μερών και των κρατών μελών, καθώς και στοχευμένες διαβουλεύσεις με άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.